Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تهدیدات امنیتی در کمین خط لوله‌ی تاپی در ولایت هلمند

شماری از باشنده‌گان ولسوالی گرشک ولایت هلمند می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها در این ولسوالی از چالش‌های اساسی فرا راه عملی شدن پروژه "تاپی" در ولایت هلمند خواهد بود.

اعضای شورای ولایتی هلمند با نگرانی از این وضعیت می‌گویند که درحال حاضر ناامنی‌ها بگونه‌ی روز افزون در ولسوالی گرشک ادامه دارد و هر روز حکومت بخش‌هایی از این ولسوالی را از دست می‌دهد.

آنان می‌گویند که اگر وضعیت به همینگونه ادامه یابد، ساخته شدن لوله گاز ترکمنستان در ولایت هلمند به ویژه در ولسوالی گرشک «ناممکن» خواهد بود.

کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند اظهارداشت: "همین اکنون که کار این پروژه آغاز نشده است، وضعیت این ولسوالی بسیار خراب است و هر روز حکومت در این ولسوالی ضعیف‌تر می‌شود، به همین خاطر باید به حل این مشکل پرداخته شود در غیر آن من فکر می‌کنم که پروژه تاپی در گرشک عملی نخواهند شد".

اما فرمانده‌ی امنیه ولایت هلمند می‌گوید که برای عملی شدن پروژه‌ی تاپی آماده‌گی‌های لازم گرفته شده است و هیچ مشکلی امنیتی مانع عملی شدن این پروژه نخواهند شد.

عبدالرحمان سرجنگ فرمانده امنیه ولایت هلمند خاطرنشان کرد: "حکومت آماده‌گی‌هایش را برای عملی شدن پروژه تاپی در هلمند گرفته است و در این بخش یک لوای جداگانه به کار گماشته خواهد شد که امنیت پروژه تاپی را تأمین کند".

این درحالی است که گفته می‌شود با درنظر داشت اینکه بخش بزرگی از لوله گاز ترکمنستان در مناطق ناامن کشور ساخته می‌شود؛ شماری از آگاهان از حکومت می‌خواهند که برای حل چالش‌های امنیتی فرا راه این پروژه بگونه‌ی جدی کار کند.

تهدیدات امنیتی در کمین خط لوله‌ی تاپی در ولایت هلمند

شماری از باشنده‌گان ولسوالی گرشک ولایت هلمند می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها در این ولسوالی از چالش‌ه

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولسوالی گرشک ولایت هلمند می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها در این ولسوالی از چالش‌های اساسی فرا راه عملی شدن پروژه "تاپی" در ولایت هلمند خواهد بود.

اعضای شورای ولایتی هلمند با نگرانی از این وضعیت می‌گویند که درحال حاضر ناامنی‌ها بگونه‌ی روز افزون در ولسوالی گرشک ادامه دارد و هر روز حکومت بخش‌هایی از این ولسوالی را از دست می‌دهد.

آنان می‌گویند که اگر وضعیت به همینگونه ادامه یابد، ساخته شدن لوله گاز ترکمنستان در ولایت هلمند به ویژه در ولسوالی گرشک «ناممکن» خواهد بود.

کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند اظهارداشت: "همین اکنون که کار این پروژه آغاز نشده است، وضعیت این ولسوالی بسیار خراب است و هر روز حکومت در این ولسوالی ضعیف‌تر می‌شود، به همین خاطر باید به حل این مشکل پرداخته شود در غیر آن من فکر می‌کنم که پروژه تاپی در گرشک عملی نخواهند شد".

اما فرمانده‌ی امنیه ولایت هلمند می‌گوید که برای عملی شدن پروژه‌ی تاپی آماده‌گی‌های لازم گرفته شده است و هیچ مشکلی امنیتی مانع عملی شدن این پروژه نخواهند شد.

عبدالرحمان سرجنگ فرمانده امنیه ولایت هلمند خاطرنشان کرد: "حکومت آماده‌گی‌هایش را برای عملی شدن پروژه تاپی در هلمند گرفته است و در این بخش یک لوای جداگانه به کار گماشته خواهد شد که امنیت پروژه تاپی را تأمین کند".

این درحالی است که گفته می‌شود با درنظر داشت اینکه بخش بزرگی از لوله گاز ترکمنستان در مناطق ناامن کشور ساخته می‌شود؛ شماری از آگاهان از حکومت می‌خواهند که برای حل چالش‌های امنیتی فرا راه این پروژه بگونه‌ی جدی کار کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره