Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پروژۀ تاپی، پل دوستی میان کشورهای منطقه

رییس‌جمهور ترکمنستان در دیدار از اسلام‌آباد بار دیگر بر اهمیت لولۀ تاپی تأکید ورزید و گفت که پروژۀ تاپی به پل دوستی و برداری میان کشورهای منطقه مبدل خواهد شد.

قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس‌جمهور ترکمنستان گفت: "من بار دیگر بر اهمیت پروژۀ تاپی، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان تأکید می‌ورزم. این پیمان نشان‌دهندۀ تلاش‌های کشورهای استند که در عملی‌ساختن این پروژه سهم دارند.

محمدوف در ادامه گفت: "ما موفقانه کار ساخت‌وساز این پروژه را آغاز کردیم. این پروژۀ بزرگ، کشورها را به هم نزدیک‌تر خواهد ساخت و به پل دوستی و برادری میان مردمان این کشورها مبدل خواهد شد."

نخست وزیر پاکستان نیز به عملی‌شدن این پروژه امیدوار است.

نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اظهار داشت: "ما امروز به پیمان و پیام مشترک رسیده‌ایم. این پیمان‌ها به نیرومندشدن وابسته‌گی‌های دوستانه مان کمک خواهد کرد."

در همین حال، شماری‌از آگاهان به این باور اند که کشورهای مشمول این پروژه باید در زمینۀ برداشتن تهدیدهای امنیتی از سر راه خط لوله تاپی، باید بیشتر تلاش کنند.

کار ساخت‌وساز پروژۀ تاپی در ماه دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و انتظار می‌رود که تا ۲۰۱۹ تمام شود.

 

پروژۀ تاپی، پل دوستی میان کشورهای منطقه

رییس‌جمهور ترکمنستان در دیدار از اسلام‌آباد بار دیگر بر اهمیت لولۀ تاپی تأکید ورزید و گفت که پروژۀ

Thumbnail

رییس‌جمهور ترکمنستان در دیدار از اسلام‌آباد بار دیگر بر اهمیت لولۀ تاپی تأکید ورزید و گفت که پروژۀ تاپی به پل دوستی و برداری میان کشورهای منطقه مبدل خواهد شد.

قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس‌جمهور ترکمنستان گفت: "من بار دیگر بر اهمیت پروژۀ تاپی، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان تأکید می‌ورزم. این پیمان نشان‌دهندۀ تلاش‌های کشورهای استند که در عملی‌ساختن این پروژه سهم دارند.

محمدوف در ادامه گفت: "ما موفقانه کار ساخت‌وساز این پروژه را آغاز کردیم. این پروژۀ بزرگ، کشورها را به هم نزدیک‌تر خواهد ساخت و به پل دوستی و برادری میان مردمان این کشورها مبدل خواهد شد."

نخست وزیر پاکستان نیز به عملی‌شدن این پروژه امیدوار است.

نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اظهار داشت: "ما امروز به پیمان و پیام مشترک رسیده‌ایم. این پیمان‌ها به نیرومندشدن وابسته‌گی‌های دوستانه مان کمک خواهد کرد."

در همین حال، شماری‌از آگاهان به این باور اند که کشورهای مشمول این پروژه باید در زمینۀ برداشتن تهدیدهای امنیتی از سر راه خط لوله تاپی، باید بیشتر تلاش کنند.

کار ساخت‌وساز پروژۀ تاپی در ماه دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد و انتظار می‌رود که تا ۲۰۱۹ تمام شود.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره