Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: سردی هوا ۳۰۰هزار کودک را در افغانستان تهدید میکند

سازمان جهانی حمایت از کودکان می‌گوید که سردی هوا در فصل زمستان زنده‌گی ۳۰۰هزار کودک را در افغانستان تهدید می‌کند.

یافته‌های تازۀ این سازمان نشان می‌دهند که در زمستان سال روان اگر این شمار از کودکان آسیب‌دیده در کشور به لباس‌های زمستانی و گرما دسترسی نداشته باشند با بیماری و خطر مرگ روبه‌رو استند.
 

تودی خبری

تودی خبری: سردی هوا ۳۰۰هزار کودک را در افغانستان تهدید میکند

سازمان جهانی حمایت از کودکان می‌گوید که سردی هوا در فصل زمستان زنده‌گی ۳۰۰هزار کودک را در افغانستان تهدید می‌کند.

یافته‌های تازۀ این سازمان نشان می‌دهند که در زمستان سال روان اگر این شمار از کودکان آسیب‌دیده در کشور به لباس‌های زمستانی و گرما دسترسی نداشته باشند با بیماری و خطر مرگ روبه‌رو استند.
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews