Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

محور: کرونا در افغانستان و جهان

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار بحثی را بارۀ ویروس کرونا در افغانستان و جهان و چگونگی واکسین ویروس کرونا در افغانستان و جهان، انجام داده است.

مهمانان برنامه:

اکتر کامیار علایی، پزشک و متخصص سیاست گذاری بهداشت
داکتر غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه
دکتور نثار احمد همراز، متخصص امراض انتانی

تودی خبری

محور: کرونا در افغانستان و جهان

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار بحثی را بارۀ ویروس کرونا در افغانستان و جهان و چگونگی واکسین ویروس کرونا در افغانستان و جهان، انجام داده است.

مهمانان برنامه:

اکتر کامیار علایی، پزشک و متخصص سیاست گذاری بهداشت
داکتر غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه
دکتور نثار احمد همراز، متخصص امراض انتانی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews