تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: حکومت عملی سازی طرح احزاب را به ادارۀ احصاییه سپرده است

حکومت، عملی ساختن طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید خالد سادات، استاد دانشگاه

محمد سمیع نبی، رییس عملیاتی ساحوی اداره احصائیه مرکزی

کبرا رضایی، معاون سخنگون کمیسیون انتخابات

تودی خبری

تاکنی: حکومت عملی سازی طرح احزاب را به ادارۀ احصاییه سپرده است

حکومت، عملی ساختن طرح احزاب سیاسی را ازبهر کارگیری از فن‌آوری در روند رأی دهی انتخابات، به ادارۀ مرکزی احصاییه سپرده است.

قرار است ادارۀ مرکزی احصاییه با یک شرکت آلمانی (درمالوگ) در بارۀ فراهم سازی تجهیزات و امکانات برای این کار، قرار داد ببندد.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید خالد سادات، استاد دانشگاه

محمد سمیع نبی، رییس عملیاتی ساحوی اداره احصائیه مرکزی

کبرا رضایی، معاون سخنگون کمیسیون انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews