Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: متهم شدن صیاد به فرستادن مواد انتخاباتی به ننگرهار

یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات به طلوع نیوز می‌گوید که رییس این نهاد یک موتر پر از مواد انتخاباتی به ویژه کتاب‌های برچسپ‌ها را به گونۀ غیر شفاف و پرسش برانگیز به ولایت ننگرهار فرستاده است.

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که جزئیات به گونۀ کتبی در باره فرستادن این مواد در کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد و کم از کم دو عضو این کمیسیون در این باره چیزی نمی دانند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان، این موضوع را با این معمانان بحث کرده است:

  • امین الله شارق، فعال سیاسی
  • ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
  • بریالی حقجو، مسوول برنامه‌های تیفا
تودی خبری

تاکنی: متهم شدن صیاد به فرستادن مواد انتخاباتی به ننگرهار

یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات به طلوع نیوز می‌گوید که رییس این نهاد یک موتر پر از مواد انتخاباتی به ویژه کتاب‌های برچسپ‌ها را به گونۀ غیر شفاف و پرسش برانگیز به ولایت ننگرهار فرستاده است.

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که جزئیات به گونۀ کتبی در باره فرستادن این مواد در کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد و کم از کم دو عضو این کمیسیون در این باره چیزی نمی دانند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان، این موضوع را با این معمانان بحث کرده است:

  • امین الله شارق، فعال سیاسی
  • ذبیح سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
  • بریالی حقجو، مسوول برنامه‌های تیفا

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews