تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: نگرانی‌ها از افزایش حمله‌ها بر نامزدان انتخابات پارلمانی

کمیسیون مستقل انتخابات از افزایش حمله‌ها بر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که این نگرانی را با نهادهای امنیتی نیز در میان گذاشته است.

در این برنامه گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

عزیز احمد وردک، آگاه امور نظامی

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: نگرانی‌ها از افزایش حمله‌ها بر نامزدان انتخابات پارلمانی

کمیسیون مستقل انتخابات از افزایش حمله‌ها بر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که این نگرانی را با نهادهای امنیتی نیز در میان گذاشته است.

در این برنامه گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

عزیز احمد وردک، آگاه امور نظامی

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا

میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews