تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری:هیئت گفتگوکننده با طالبان کار بحث شد

وزارت دولت در امور صلح گفته است که همه شمول بودن هیئت گفتگو کننده با گروه طالبان کار دولت است نه طالبان.

این وزارت افزوده است که هیئت گفتگوکننده را بعد از مشورها با احزاب و جریان های سیاسی تشکیل داده است.

در این برنامه گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

گل احمد کمین، عضوی ولسی جرگه

اماان الله هوتکی، کارشناس امور سیاسی

عبدالروف شپون، عضوی ولسی جرگه

تودی خبری

تودی خبری:هیئت گفتگوکننده با طالبان کار بحث شد

وزارت دولت در امور صلح گفته است که همه شمول بودن هیئت گفتگو کننده با گروه طالبان کار دولت است نه طالبان.

این وزارت افزوده است که هیئت گفتگوکننده را بعد از مشورها با احزاب و جریان های سیاسی تشکیل داده است.

در این برنامه گرداننده نعمت الله روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

گل احمد کمین، عضوی ولسی جرگه

اماان الله هوتکی، کارشناس امور سیاسی

عبدالروف شپون، عضوی ولسی جرگه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews