تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: اظهارات وزیر دولت در امور صلح درباره روند صلح

عبدالسلام رحیمی، وزیردولت در امور صلح تأکید می ورزد که هیچ توافقی در بارۀ صلح بی تصمیم حکومت افغانستان انجام شده نمی تواند.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • طاهر یرغل، نظامی پیشین
  • لیلما احمدی، عضو مجلس سنا
  • خالد خالد، آگاه روابط بین المللی
تودی خبری

تودی خبری: اظهارات وزیر دولت در امور صلح درباره روند صلح

عبدالسلام رحیمی، وزیردولت در امور صلح تأکید می ورزد که هیچ توافقی در بارۀ صلح بی تصمیم حکومت افغانستان انجام شده نمی تواند.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • طاهر یرغل، نظامی پیشین
  • لیلما احمدی، عضو مجلس سنا
  • خالد خالد، آگاه روابط بین المللی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews