تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: بررسی نقش چین در حل منازعه میان افغانستان و پاکستان

ریاست جمهوری می گوید که وزیر خارجه چین ازبهر میانجیگری میان افغانستان و پاکستان به کابل می آید.

یکی از سخنگویان رییس جمهور می گوید که این خواست رییس جمهور چین بوده است که نشست های چهارجانبه و دوجانبه میان افغانستان و پاکستان از سر گرفته شوند، و مسوولیت نظارت از این نشست ها را نیز چین خواهد داشت.

ریاست جمهوری علت ناکامی نشست های پیشین را پیمان شکنی پاکستان می داند، اما می افزاید که نخست وزیر پاکستان / به رییس جمهور غنی وعده سپرده است که این بار در برابر آن عده طالبانی که به روند صلح نمی پیوندند، به گونه جدی اقدام خواهد کرد

در این برنامه، گرداننده ذبیح سادات این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

محمد ناطقی ، آگاه سیاسی
ثواب الدین مخکش،  استاد دانشگاه
محمد ابراهیم رحیمی، رئیس کمیسیون انسجام احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی
ذکریا خان ذکریا ،  نماینده مردم در مجلس نماینده گان

تودی خبری

تودی خبری: بررسی نقش چین در حل منازعه میان افغانستان و پاکستان

ریاست جمهوری می گوید که وزیر خارجه چین ازبهر میانجیگری میان افغانستان و پاکستان به کابل می آید.

یکی از سخنگویان رییس جمهور می گوید که این خواست رییس جمهور چین بوده است که نشست های چهارجانبه و دوجانبه میان افغانستان و پاکستان از سر گرفته شوند، و مسوولیت نظارت از این نشست ها را نیز چین خواهد داشت.

ریاست جمهوری علت ناکامی نشست های پیشین را پیمان شکنی پاکستان می داند، اما می افزاید که نخست وزیر پاکستان / به رییس جمهور غنی وعده سپرده است که این بار در برابر آن عده طالبانی که به روند صلح نمی پیوندند، به گونه جدی اقدام خواهد کرد

در این برنامه، گرداننده ذبیح سادات این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

محمد ناطقی ، آگاه سیاسی
ثواب الدین مخکش،  استاد دانشگاه
محمد ابراهیم رحیمی، رئیس کمیسیون انسجام احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی
ذکریا خان ذکریا ،  نماینده مردم در مجلس نماینده گان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews