تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: بی‌برنامه‌گی امریکا در جنگ افغانستان

یک گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا، بی‌برنامه‌گی رهبران نظامی و غیرنظامی امریکا را، علت اصلی طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته‌است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

غرزی خواخوژی، آگاه امور نظامی و سیاسی

امین الله شارق، آگاها امور سیاسی

شعیب رحیم، آگاه امور اقتصادی

تودی خبری

تودی خبری: بی‌برنامه‌گی امریکا در جنگ افغانستان

یک گزارش مرکز پژوهش‌های راهبردی و جهانی امریکا، بی‌برنامه‌گی رهبران نظامی و غیرنظامی امریکا را، علت اصلی طولانی شدن جنگ افغانستان شناخته‌است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

غرزی خواخوژی، آگاه امور نظامی و سیاسی

امین الله شارق، آگاها امور سیاسی

شعیب رحیم، آگاه امور اقتصادی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews