تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: تلاش‌های صلح در سال ۱۳۹۷

مهم‌ترین تلاش برای یک تحول سیاسی-نظامی که مردم در سال هزار و سه صد و نود هفت هجری خورشیدی به آن خوشبین بوده‌اند، شکستن یخ در گفت‌وگوهای صلح با طالبان بوده است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

ککو جان نیازی، آگاه امور سیاسی

اسدالله زائری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح

زمان گل دهاتی، رییس سازمان صلح و توسعه

تودی خبری

تودی خبری: تلاش‌های صلح در سال ۱۳۹۷

مهم‌ترین تلاش برای یک تحول سیاسی-نظامی که مردم در سال هزار و سه صد و نود هفت هجری خورشیدی به آن خوشبین بوده‌اند، شکستن یخ در گفت‌وگوهای صلح با طالبان بوده است.

در این برنامه گرداننده نورولی سعید شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

ککو جان نیازی، آگاه امور سیاسی

اسدالله زائری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح

زمان گل دهاتی، رییس سازمان صلح و توسعه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews