تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: واکنش ها به تقرری های اخیر ریاست جمهوری

برخی از فرمان‌های اخیر رییس جمهور در باره تقرری شماری از مقام‌ها که در آن‌ها بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات پیشین این مقام‌ها نیز تأکید شده است، واکنش‌هایی را برانگیخته است.

حقوق دانان کار کردن هم زمان یک تن را در چند مقام دولتی، فراقانونی می‌دانند؛ نهادهای ناظر بر پیکار با فساد هم از اثرهای ناگوار چنین تعیینات بر شفافیت و حساب دهی در حکومت هُشدار می‌دهند.

اما حکومت این تعیینات را قانونی و بربنیاد نیازها می‌داند.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان برنامه:

مطیع الله مطیع، فعال مدنی

عبدالسبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی

جمال ناصر، اصولی، آگاه مسایل سیاسی

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل سیاسی

تودی خبری

تودی خبری: واکنش ها به تقرری های اخیر ریاست جمهوری

برخی از فرمان‌های اخیر رییس جمهور در باره تقرری شماری از مقام‌ها که در آن‌ها بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات پیشین این مقام‌ها نیز تأکید شده است، واکنش‌هایی را برانگیخته است.

حقوق دانان کار کردن هم زمان یک تن را در چند مقام دولتی، فراقانونی می‌دانند؛ نهادهای ناظر بر پیکار با فساد هم از اثرهای ناگوار چنین تعیینات بر شفافیت و حساب دهی در حکومت هُشدار می‌دهند.

اما حکومت این تعیینات را قانونی و بربنیاد نیازها می‌داند.

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان برنامه:

مطیع الله مطیع، فعال مدنی

عبدالسبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی

جمال ناصر، اصولی، آگاه مسایل سیاسی

حکمت الله حکمت، آگاه مسایل سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews