تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: گزارش تازه در مورد کاهش رُشد اقتصادی افغانستان

بانک جهانی درگزارش تازه یی که در  پیوند با اوضاع اقتصادی افغانستان پخش کرده است ، رُشد اقتصادی افغانستان را درمیان کشورهای جنوب آسیای کمترین رُشد گفته است.دراین گزارش آمده است که به علت خشکسالی ها، ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی درسال گذشته اقتصاد کشورازرُشد مناسب برخوردارنبود .در همین حال وزارت اقتصاد می گوید که خشک‌سالی‌ها علت اصلی  کاهش رُشد اقتصادی کشور در سال پار بوده است اما این وزارت رُشد اقتصادی امسال را درحدود سه درصد پیش بینی میکند.

گرداننده، نور ولی شینواری

مهمانان برنامه:

سید مسعود، اقتصاد دان 
سید قیاس سعیدی، اقتصاد دان 
غلام علی بریال، عضو اتحادیه کارگران 

تودی خبری

تودی خبری: گزارش تازه در مورد کاهش رُشد اقتصادی افغانستان

بانک جهانی درگزارش تازه یی که در  پیوند با اوضاع اقتصادی افغانستان پخش کرده است ، رُشد اقتصادی افغانستان را درمیان کشورهای جنوب آسیای کمترین رُشد گفته است.دراین گزارش آمده است که به علت خشکسالی ها، ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی درسال گذشته اقتصاد کشورازرُشد مناسب برخوردارنبود .در همین حال وزارت اقتصاد می گوید که خشک‌سالی‌ها علت اصلی  کاهش رُشد اقتصادی کشور در سال پار بوده است اما این وزارت رُشد اقتصادی امسال را درحدود سه درصد پیش بینی میکند.

گرداننده، نور ولی شینواری

مهمانان برنامه:

سید مسعود، اقتصاد دان 
سید قیاس سعیدی، اقتصاد دان 
غلام علی بریال، عضو اتحادیه کارگران 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews