تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: گزارش کانگرس امریکا درباره نقش پاکستان درافغانستان

گانگرس امریکا در یک گزارش تازه می‌گوید که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس افگن به ویژه شبکه حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در این کشور ترجیج بدهد.

ازسوی دیگر سرپرست مرکز ضد هراس افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حمله داعش از افغانستان بر امریکا کاهش یافته است.

دراین برنامه گوینده سید نورولی شینواری با مهمانان بحث کرده است:

شینکی کروخیل، عضوی مجلس

شفیق همدرد، آگاه مسایل منطقوی

انجنیرمحمد عاصم عاصم، والی پیشین پروان

تودی خبری

تودی خبری: گزارش کانگرس امریکا درباره نقش پاکستان درافغانستان

گانگرس امریکا در یک گزارش تازه می‌گوید که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس افگن به ویژه شبکه حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در این کشور ترجیج بدهد.

ازسوی دیگر سرپرست مرکز ضد هراس افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حمله داعش از افغانستان بر امریکا کاهش یافته است.

دراین برنامه گوینده سید نورولی شینواری با مهمانان بحث کرده است:

شینکی کروخیل، عضوی مجلس

شفیق همدرد، آگاه مسایل منطقوی

انجنیرمحمد عاصم عاصم، والی پیشین پروان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews