تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: گزینش معاونان برای شورای عالی مصالحه ملی

یک منبع در شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید که سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، حاجی دین محمد و عطاالرحمان سلیم، معاونان شورای عالی صلح و یک زن دیگر هم‌چون معاونان شورای عالی مصالحۀ برگزیده شده‌اند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    پاینده محمد حکمت، آگاه مسایل سیاسی

•    محمد داوود عابدی، عضو جرگه مشورتی صلح

•    فضل الرحمن اوریا، آگاه مسایل سیاسی

تودی خبری

تودی خبری: گزینش معاونان برای شورای عالی مصالحه ملی

یک منبع در شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید که سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، حاجی دین محمد و عطاالرحمان سلیم، معاونان شورای عالی صلح و یک زن دیگر هم‌چون معاونان شورای عالی مصالحۀ برگزیده شده‌اند.

در این برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    پاینده محمد حکمت، آگاه مسایل سیاسی

•    محمد داوود عابدی، عضو جرگه مشورتی صلح

•    فضل الرحمن اوریا، آگاه مسایل سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews