تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
حکومت وحدت ملی در دو سال

از تعهد تا عمل: بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته

در این بخش برنامه خپلواک ساپی به بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته برداخته است.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

موارد بحث برنامه:

_ بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته
_ توانای نیرو های امنیتی کشور در برابر طالبان
_ مشکلات در نهاد های امنیتی و راه بیرون رفت از آن

مهمانان:

امر الله صالح، رییس پیشین امنیت ملی
نادر نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه

 

حکومت وحدت ملی در دو سال

از تعهد تا عمل: بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته

در این بخش برنامه خپلواک ساپی به بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته برداخته است.
برای تماشای

Thumbnail

در این بخش برنامه خپلواک ساپی به بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته برداخته است.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

موارد بحث برنامه:

_ بررسی وضعیت امنیتی کشور در دو سال گذشته
_ توانای نیرو های امنیتی کشور در برابر طالبان
_ مشکلات در نهاد های امنیتی و راه بیرون رفت از آن

مهمانان:

امر الله صالح، رییس پیشین امنیت ملی
نادر نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره