تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا در امریکا نزدیک به ۲۰۰ هزار رسید

خبرگزاری رویترز روزشنبه (۲۹ سنبله) گزارش کرده‌است که شمار جان باخته‎‌گان ویروس کرونا در ایالات متحده امریکا به بیش از ۱۹۸هزار تن رسیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در این کشور نیز به بیش از ۶ میلیون و ۷۰۶ هزار تن رسیده‌است. 

در همین حال، شمار مبتلایان ویروس کرونا در ترکیه، به بیش از ۳۰۰ هزار تن رسیده‌است.

وزارت صحت ترکیه روز شنبه اعلام کرده‌است که در یک شبانه‌روز ۱ هزار و ۵۳۸ رویداد تازه در این کشور ثبت شده‌اند که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به ۳۰۱ هزار و ۳۴۸ تن رسیده‌است.

در یک گزارش دیگر رویترز آمده‌است که مسعود مردانی، عضو کمیتۀ کشوری مقابله با کرونا روز شنبه گفته‌است که حدود نیمی از بیماران کووید نزده که در بخش‌های مراقبت ویژه زیر درمان هستند، جان می‌دهند.

او افزوده‌است که ۹۰ درصد از این افراد، کسانی استند که زیردستگاه‌های تنفس مصنوعی، قرار دارند.

او می‌افزاید که شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا در این کشور، به بیش از ۲۴ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون بیش از ۴۱۹ هزار تن در ایران به بیماری کوود نزده، مبتلا شده‌اند.

شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۰ میلیون و ۷۸۲ هزار تن رسیده‌است و بیش از ۹۵۷ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا در امریکا نزدیک به ۲۰۰ هزار رسید

شمار مبتلایان ویروس کرونا در ترکیه نیز، به بیش از ۳۰۰ هزار تن رسیده‌است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز روزشنبه (۲۹ سنبله) گزارش کرده‌است که شمار جان باخته‎‌گان ویروس کرونا در ایالات متحده امریکا به بیش از ۱۹۸هزار تن رسیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، شمار مبتلایان بیماری کووید نزده در این کشور نیز به بیش از ۶ میلیون و ۷۰۶ هزار تن رسیده‌است. 

در همین حال، شمار مبتلایان ویروس کرونا در ترکیه، به بیش از ۳۰۰ هزار تن رسیده‌است.

وزارت صحت ترکیه روز شنبه اعلام کرده‌است که در یک شبانه‌روز ۱ هزار و ۵۳۸ رویداد تازه در این کشور ثبت شده‌اند که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در این کشور به ۳۰۱ هزار و ۳۴۸ تن رسیده‌است.

در یک گزارش دیگر رویترز آمده‌است که مسعود مردانی، عضو کمیتۀ کشوری مقابله با کرونا روز شنبه گفته‌است که حدود نیمی از بیماران کووید نزده که در بخش‌های مراقبت ویژه زیر درمان هستند، جان می‌دهند.

او افزوده‌است که ۹۰ درصد از این افراد، کسانی استند که زیردستگاه‌های تنفس مصنوعی، قرار دارند.

او می‌افزاید که شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا در این کشور، به بیش از ۲۴ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون بیش از ۴۱۹ هزار تن در ایران به بیماری کوود نزده، مبتلا شده‌اند.

شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۰ میلیون و ۷۸۲ هزار تن رسیده‌است و بیش از ۹۵۷ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید