Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جایزۀ صلح نوبل به برنامۀ جهانی خوراک تعلق گرفت

جایزۀ صلح نوبل که دربارۀ برندۀ آن گمانه زنی‌‎های بسیاری می‌شدند، سرانجام امروز جمعه به برنامۀ جهانی خوراک وابسته به سازمان ملل متحد تعلق گرفت.

به گفتۀ کمیتۀ نوبل، برنامۀ جهانی خوراک بزرگ‌ترین سازمان مددرسان است که به حل مشکل گرسنه‌گی و بهبود مصونیت غذایی می‌پردازد و در سال ۲۰۱۹ میلادی در ۸۸ کشور جهان به نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن کمک خوراکی رسانیده است؛ اما هم‌اکنون هم از هر ۹ انسان در جهان یکی از آنان غذای کافی برای خوردن ندارد.

بریت ریس اندرسن، ریس کمیتۀ نوبل گفت: «نیاز به همبسته‌گی جهانی و همکاری چندجانبه بیش از هر زمان دیگری مشهود است. کمیتۀ نارویژی نوبل تصمیم گرفته‌است که جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۲۰ را به علت تلاش‌های برنامۀ جهانی خوراک برای مبارزه با گرسنه‌گی و همکاری این سازمان برای صلح در بخش‌های منازعه دیده همچون یک نیروی محرک در جلوگیری از کارگیری از گرسنه‌گی همچون جنگ‌افزار به این نهاد اهدا کند.»

دیوید بیسلی، رییس اجرایی برنامه جهانی خوراک از این موفقیت بسیار هیجان زده‌است: «ما به‌علت کار خانوادۀ برنامه جهانی خوراک جایزۀ صلح نوبل را بدست آوردیم. آنان در اوضاع دشوار در بخش‌های گونه‌گون جهان، در جاهایی که جنگ، منازعه و اقلیم دشوار است کار می‌کنند و شایسته این جایزه استند.»

جایزه نقدی نوبل ده میلیون کرون سویدن است که نزدیک به یک میلیون و یک صد هزار دالر می‌شود و در دهم ماه دسمبر در اوسلو، اهدا خواهد شد.

جایزۀ صلح نوبل به برنامۀ جهانی خوراک تعلق گرفت

از میان ۱۳۵میلیون تنی که در سال ۲۰۱۹میلادی از گرسنه‌گی رنج می‌بردند، برنامۀ جهانی خوراک، به نزدیک به صد میلیون تن آنان کمک رسانیده‌است.

تصویر بندانگشتی

جایزۀ صلح نوبل که دربارۀ برندۀ آن گمانه زنی‌‎های بسیاری می‌شدند، سرانجام امروز جمعه به برنامۀ جهانی خوراک وابسته به سازمان ملل متحد تعلق گرفت.

به گفتۀ کمیتۀ نوبل، برنامۀ جهانی خوراک بزرگ‌ترین سازمان مددرسان است که به حل مشکل گرسنه‌گی و بهبود مصونیت غذایی می‌پردازد و در سال ۲۰۱۹ میلادی در ۸۸ کشور جهان به نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن کمک خوراکی رسانیده است؛ اما هم‌اکنون هم از هر ۹ انسان در جهان یکی از آنان غذای کافی برای خوردن ندارد.

بریت ریس اندرسن، ریس کمیتۀ نوبل گفت: «نیاز به همبسته‌گی جهانی و همکاری چندجانبه بیش از هر زمان دیگری مشهود است. کمیتۀ نارویژی نوبل تصمیم گرفته‌است که جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۲۰ را به علت تلاش‌های برنامۀ جهانی خوراک برای مبارزه با گرسنه‌گی و همکاری این سازمان برای صلح در بخش‌های منازعه دیده همچون یک نیروی محرک در جلوگیری از کارگیری از گرسنه‌گی همچون جنگ‌افزار به این نهاد اهدا کند.»

دیوید بیسلی، رییس اجرایی برنامه جهانی خوراک از این موفقیت بسیار هیجان زده‌است: «ما به‌علت کار خانوادۀ برنامه جهانی خوراک جایزۀ صلح نوبل را بدست آوردیم. آنان در اوضاع دشوار در بخش‌های گونه‌گون جهان، در جاهایی که جنگ، منازعه و اقلیم دشوار است کار می‌کنند و شایسته این جایزه استند.»

جایزه نقدی نوبل ده میلیون کرون سویدن است که نزدیک به یک میلیون و یک صد هزار دالر می‌شود و در دهم ماه دسمبر در اوسلو، اهدا خواهد شد.

هم‌رسانی کنید