تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک مرد سه تن را در فرانسه با چاقو کشت

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که سه‌تن به‌شمول یک زن در نتیجۀ حملۀ یک فرد مهاجم با چاقو، در نزدیکی کلیسایی در شهر نیس فرانسه، جان باختند و چندین تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مقام‌های فرانسه می‌گویند که مهاجم پس از آن‌که از سوی پولیس زخمی شد، بازداشت گردید.

بربنیاد گزارش رویترز، در این حمله سر یک زن از تنش جدا شده‌است.

هنوز از هویت فرد مهاجم و انگیزۀ این حمله گزارش نشده‌است، اما یک مقام فرانسه‌یی این حمله را هراس‌افگنانه خوانده و گفته‌است که مهاجم هنگام حمله، نعرۀ "الله اکبر" سر می‎داد.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که فرانسه هنوز با پیامدهای سربریدن یک آموزگار از سوی یک پسر مسلمان روبه‌رو است.

رسانه‌های عربی نیز گزارش کرده‌اند که یک مرد در شهر جده پس از حمله بر یک نگهبان قنسلگری فرانسه، بازداشت شده‌است. این نگهبان در این حمله زخم برداشته‌است.

سفارت فرانسه در جده گفته‌است که این مرد با چاقو بر نگهبان قنسلگری حمله کرده‌است.

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویدادها را به‌عهده نگرفته‌است.

یک مرد سه تن را در فرانسه با چاقو کشت

خبرگزاری رویترز گزارش می‎دهد که سر یک زن در این حمله از تنش جدا شده‌است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که سه‌تن به‌شمول یک زن در نتیجۀ حملۀ یک فرد مهاجم با چاقو، در نزدیکی کلیسایی در شهر نیس فرانسه، جان باختند و چندین تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مقام‌های فرانسه می‌گویند که مهاجم پس از آن‌که از سوی پولیس زخمی شد، بازداشت گردید.

بربنیاد گزارش رویترز، در این حمله سر یک زن از تنش جدا شده‌است.

هنوز از هویت فرد مهاجم و انگیزۀ این حمله گزارش نشده‌است، اما یک مقام فرانسه‌یی این حمله را هراس‌افگنانه خوانده و گفته‌است که مهاجم هنگام حمله، نعرۀ "الله اکبر" سر می‎داد.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که فرانسه هنوز با پیامدهای سربریدن یک آموزگار از سوی یک پسر مسلمان روبه‌رو است.

رسانه‌های عربی نیز گزارش کرده‌اند که یک مرد در شهر جده پس از حمله بر یک نگهبان قنسلگری فرانسه، بازداشت شده‌است. این نگهبان در این حمله زخم برداشته‌است.

سفارت فرانسه در جده گفته‌است که این مرد با چاقو بر نگهبان قنسلگری حمله کرده‌است.

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویدادها را به‌عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید