تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رویترز: چین می‌کوشد بوداییان تبتی دین و فرهنگ شان را کنار بگذارند

خبرگزاری رویترز در گزارشی، از تلاش حکومت چین برای جدا ساختن تبتی‌ها از دین و فرهنگ شان پرده برداشته‌است.

این گزارش نشان می‌‎دهد که نه تنها مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین با سرکوب مذهبی و فرهنگی روبه‌رو استند، بل حزب کمونیست چین می‌کوشد که بوداییان تبتی هم، دین و فرهنگ شان را کنار بگذارند.

سونم تنپا، باشندۀ تبت گفت: «برای فراهم کردن زنده‌گی بهتر به خانواده‌ام باید کار کنم. از همین‌رو برای فعالیت‌های دینی وقت ندارم؛ اما نمی‌گویم که بودیزم را کاملاً فراموش کرده‌ام.»

حکومت چین این اتهام را نمی‌پذیرد و می‌گوید که تمامی برنامه‌هایش در تبت، به هدف کاهش فقر انجام می‌شوند.

چِه دالها، رییس منطقۀ خودمختار تبت بیان داشت: «تا هنگامی که تبتی‌ها سخت کار کنند، به حزب گوش دهند و دستورهای آن را عملی بسازند، آیندۀ بهتری خواهند داشت.»

اما دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که برنامۀ کاهش ناداری، با آزادی دینی مردم نباید کاری داشته باشد.

سوفی ریچاردسن، مسؤول بخش چین در دیده‌بان حقوق‌بشر اظهار داشت: «مقام‌های چینی، دین، زبان، فرهنگ و رسوم تبتی‌ها را در برابر وفاداری سیاسی‌یی که حزب کمونیست می‌خواهد یک تهدید می‌دانند. از همین رو نابودسازی این فرهنگ، یک بخش مهم حاکمیت حزب کمونیست چین در تبت است.»

تبت تا سال ۱۹۵۰ میلادی که نیروهای چینی آن را تصرف کردند یک منطقه خودمختار بود.  در آن سال، دالای لاما، رهبر مذهبی بوداییان تبت آنجا را ترک کرد و حکومت تبعیدی‌یی را در هند تشکیل داد.

رویترز: چین می‌کوشد بوداییان تبتی دین و فرهنگ شان را کنار بگذارند

حکومت چین این اتهام را نمی‌پذیرد و می‌گوید که تمامی برنامه‌هایش در تبت، به هدف کاهش فقر انجام می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

خبرگزاری رویترز در گزارشی، از تلاش حکومت چین برای جدا ساختن تبتی‌ها از دین و فرهنگ شان پرده برداشته‌است.

این گزارش نشان می‌‎دهد که نه تنها مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین با سرکوب مذهبی و فرهنگی روبه‌رو استند، بل حزب کمونیست چین می‌کوشد که بوداییان تبتی هم، دین و فرهنگ شان را کنار بگذارند.

سونم تنپا، باشندۀ تبت گفت: «برای فراهم کردن زنده‌گی بهتر به خانواده‌ام باید کار کنم. از همین‌رو برای فعالیت‌های دینی وقت ندارم؛ اما نمی‌گویم که بودیزم را کاملاً فراموش کرده‌ام.»

حکومت چین این اتهام را نمی‌پذیرد و می‌گوید که تمامی برنامه‌هایش در تبت، به هدف کاهش فقر انجام می‌شوند.

چِه دالها، رییس منطقۀ خودمختار تبت بیان داشت: «تا هنگامی که تبتی‌ها سخت کار کنند، به حزب گوش دهند و دستورهای آن را عملی بسازند، آیندۀ بهتری خواهند داشت.»

اما دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که برنامۀ کاهش ناداری، با آزادی دینی مردم نباید کاری داشته باشد.

سوفی ریچاردسن، مسؤول بخش چین در دیده‌بان حقوق‌بشر اظهار داشت: «مقام‌های چینی، دین، زبان، فرهنگ و رسوم تبتی‌ها را در برابر وفاداری سیاسی‌یی که حزب کمونیست می‌خواهد یک تهدید می‌دانند. از همین رو نابودسازی این فرهنگ، یک بخش مهم حاکمیت حزب کمونیست چین در تبت است.»

تبت تا سال ۱۹۵۰ میلادی که نیروهای چینی آن را تصرف کردند یک منطقه خودمختار بود.  در آن سال، دالای لاما، رهبر مذهبی بوداییان تبت آنجا را ترک کرد و حکومت تبعیدی‌یی را در هند تشکیل داد.

هم‌رسانی کنید