Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه روی آتش‌بس توافق کردند

آذربایجان و ارمنستان دربارۀ پایان جنگ در منطقۀ نگورنو قره‌باغ، به آتش‌بس توافق کرده‌اند.

بر بنیاد این توافق، بخش‌هایی از نگورنو قره‌باغ که در جنگ‌های اخیر به‌دست آذربایجان افتاده‌اند، در اختیار این کشور خواهند ماند و ارمنستان پذیرفته‌است که نیروهایش را از چندین بخش دیگر نیز، بیرون کند.

هر چند این کار در آذربایجان با استقبال مردم رو به‌رو شده است، در ارمنستان، مردم به اعتراض در برابر حکومت پرداخته‌اند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان گفته‌است که در روزهای آینده در این باره، سخنرانی خواهد داشت.

ناگورنو قره‌‌باغ که بخشی از آذربایجان به‌شمار می‌‌رود، جمعیت ارمنی بسیاری دارد و پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ از آذربایجان جدا شد.

آذربایجان و ارمنستان بر سر ادارۀ این منطقه درگیر جنگ‌‌های خونینی شدند که هزاران کشته و بی‌‌خانمان برجا گذاشت؛ اما در سال ۱۹۹۴ روی یک آتش‌‌بس به توافق رسیدند.

اما از آن هنگام تا کنون، بارها یک دیگر را به آغاز درگیری‌‌های مرزی، متهم ساخته‌‌اند.

آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه روی آتش‌بس توافق کردند

هر چند این کار در آذربایجان با استقبال مردم رو به‌رو شده است، در ارمنستان، مردم به اعتراض در برابر حکومت پرداخته‌اند.

Thumbnail

آذربایجان و ارمنستان دربارۀ پایان جنگ در منطقۀ نگورنو قره‌باغ، به آتش‌بس توافق کرده‌اند.

بر بنیاد این توافق، بخش‌هایی از نگورنو قره‌باغ که در جنگ‌های اخیر به‌دست آذربایجان افتاده‌اند، در اختیار این کشور خواهند ماند و ارمنستان پذیرفته‌است که نیروهایش را از چندین بخش دیگر نیز، بیرون کند.

هر چند این کار در آذربایجان با استقبال مردم رو به‌رو شده است، در ارمنستان، مردم به اعتراض در برابر حکومت پرداخته‌اند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان گفته‌است که در روزهای آینده در این باره، سخنرانی خواهد داشت.

ناگورنو قره‌‌باغ که بخشی از آذربایجان به‌شمار می‌‌رود، جمعیت ارمنی بسیاری دارد و پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ از آذربایجان جدا شد.

آذربایجان و ارمنستان بر سر ادارۀ این منطقه درگیر جنگ‌‌های خونینی شدند که هزاران کشته و بی‌‌خانمان برجا گذاشت؛ اما در سال ۱۹۹۴ روی یک آتش‌‌بس به توافق رسیدند.

اما از آن هنگام تا کنون، بارها یک دیگر را به آغاز درگیری‌‌های مرزی، متهم ساخته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید