تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلفات بیماری کووید نزده در ایران از مرز ۵۰ هزار گذشت

آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که روز شنبه (۱۵ قوس) پخش شد، نشان می‌دهد که تنها در یک شبانه‌روز ۳۲۱ تن در نتیجۀ بیماری کوویدنزده در این کشور جان باخته‌اند.

با جان باختن این افراد، شمار قربانیان کوویدنزده در ایران از مرز ۵۰ هزار تن گذشت.

بربنیاد این آمارها، در یک شبانه‌روز گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۱ تن در ایران به بیماری کوویدنزده، مبتلا شده‌اند.

ایران آسیب پذیرترین کشور در برابر ویروسر کرونا در خاورمیانه است.

اکنون شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این کشور به یک میلیون و ۲۸ هزار و ۹۸۶ تن رسیده‌است.

اما برخی از منابع مستقل، تلفات ویروس کرونا را در ایران بیشتر از آمار رسمی می‌داند.

حکومت این کشور محدودیت‌ها را به ۲۷۸ شهر در سراسر این کشور به اجرا گذاشته‌است، اما به نظر می‌رسد مردم در برابر این تدابیر، بی پروان اند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران گفت: "ما به کانال ۵۰۰ نفر فوتی در روز نزدیک شده بودیم... ولی با اقداماتی که انجام شد از کانال ۴۰۰ نفر به کانال ۳۰۰ نفر رسیدیم و امیدواریم با همکاری مردم، شرایط بهتری داشته باشیم".

او افزود: "اگر ترددها بیشتر شود و تجمع‌ها شروع شود، مشکل ما بیشتر می‌شود... به محض آنکه مراعات در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و  مردم حس کنند شرایط عادی شده، یک ماه بعد، به شرایط سخت و بد برمی‌گردیم".

هرچند تولید واکسین بیماری کووید نزده درچندین کشور خوشبینی‌ها را برای نابودی این بیماری افزایش داده‌است، اما سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که مردم نباید دراین باره، بی پروا باشند.

تلفات بیماری کووید نزده در ایران از مرز ۵۰ هزار گذشت

بربنیاد این آمارها، در یک شبانه‌روز گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۱ تن در ایران به بیماری کوویدنزده، مبتلا شده‌اند.

Thumbnail

آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که روز شنبه (۱۵ قوس) پخش شد، نشان می‌دهد که تنها در یک شبانه‌روز ۳۲۱ تن در نتیجۀ بیماری کوویدنزده در این کشور جان باخته‌اند.

با جان باختن این افراد، شمار قربانیان کوویدنزده در ایران از مرز ۵۰ هزار تن گذشت.

بربنیاد این آمارها، در یک شبانه‌روز گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۱ تن در ایران به بیماری کوویدنزده، مبتلا شده‌اند.

ایران آسیب پذیرترین کشور در برابر ویروسر کرونا در خاورمیانه است.

اکنون شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این کشور به یک میلیون و ۲۸ هزار و ۹۸۶ تن رسیده‌است.

اما برخی از منابع مستقل، تلفات ویروس کرونا را در ایران بیشتر از آمار رسمی می‌داند.

حکومت این کشور محدودیت‌ها را به ۲۷۸ شهر در سراسر این کشور به اجرا گذاشته‌است، اما به نظر می‌رسد مردم در برابر این تدابیر، بی پروان اند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران گفت: "ما به کانال ۵۰۰ نفر فوتی در روز نزدیک شده بودیم... ولی با اقداماتی که انجام شد از کانال ۴۰۰ نفر به کانال ۳۰۰ نفر رسیدیم و امیدواریم با همکاری مردم، شرایط بهتری داشته باشیم".

او افزود: "اگر ترددها بیشتر شود و تجمع‌ها شروع شود، مشکل ما بیشتر می‌شود... به محض آنکه مراعات در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و  مردم حس کنند شرایط عادی شده، یک ماه بعد، به شرایط سخت و بد برمی‌گردیم".

هرچند تولید واکسین بیماری کووید نزده درچندین کشور خوشبینی‌ها را برای نابودی این بیماری افزایش داده‌است، اما سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که مردم نباید دراین باره، بی پروا باشند.

هم‌رسانی کنید