Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌‌ها در پاکستان در برابر قتل ۱۱ کارگر معدن در این کشور

شماری از هزاره ها در پاکستان با ابراز نگرانی از قتل یازده کارگر معدن از سوی شورشیان در ایالت بلوچستان، از حکومت های ایالتی و فدرال انتقاد می کنند.

آنان حکومت پاکستان را در تامین امنیت شان به ناتوانی متهم می سازند. 

شاخه پاکستان گروه داعش، مسوولیت قتل یازده کارگر معدن را در ایالت بلوچستان پاکستان پذیرفته است.

این کارگران از اقلیت هزاره در پاکستان، صبح روز یک شنبه در منطقه "بولان" در نزدیک شهر کویته به قتل رسیدند. 

در پی کشته شدن یازده کارگر معدن از اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان پاکستان، شماری از معترضان، شاه راه کویته را بستند. 

آنان می گویند که حکومت پاکستان نتوانسته است در برابر حمله های شورشیان و هراس افگنان از آنان حفاظت کند. 

هادی عسکری، رهبر تحریک نفاذ فقه جعفری، گفت: «ما اعتراض می کنیم؛ زیرا بی پناه استیم و هر روز کشته می شویم. شاه راه را بسته ایم و اعتراض اماده دارند. اما گروه های شیعه هنوز تصمیم نهایی را نگرفته اند که راهبرد بعدی چی خواهد بود و آیا اعتراض را پایان می دهیم یا نه. اما مردم عام اعتراض می کنند.»

به گزارش رسانه های پاکستانی، صبح روز یک شنبه در منطقه "مچ" در چهل و هشت کیلومتری شرق شهر کویته، شورشیان یازده کارگر را از نزدیک یک معدن ذغال سنگ ربودند و سپس به قتل رسانیدند. 

پیکرهای این کارگران در حالی پیدا شدند که چشم ها و دست های شان بسته بودند و گلوهای شان بریده شده بودند. 

محمد رضا، حقوق‌دان، گفت: «این یک رویداد ناراحت کننده در برابر کارگران معدن است. دو - سه سال گذشته با صلح سپری شد و حکومت ادعا می کرد که بر منطقه کنترول دارد. اما رویداد اخیر نشان داد که حکومت مطلع نیست. حکومت در مهار این هراس افگنان ناکام شده است. جامعه هزاره حق دارد که اعتراض کند و حکومت های فدرال و ایالتی مسوول این رویداد استند.»

حکومت پاکستان و رهبران مذهبی گونه گون در این کشور، قتل این کارگران را نکوهش کرده است. 

هزاره ها در پاکستان بارها از سوی طالبان پاکستانی، داعش و گروه های شورشی دیگر در پاکستان آماج قرار گرفته اند.

اعتراض‌‌ها در پاکستان در برابر قتل ۱۱ کارگر معدن در این کشور

این کارگران از اقلیت هزاره در پاکستان، صبح روز یک شنبه در منطقه "بولان" در نزدیک شهر کویته به قتل رسیدند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از هزاره ها در پاکستان با ابراز نگرانی از قتل یازده کارگر معدن از سوی شورشیان در ایالت بلوچستان، از حکومت های ایالتی و فدرال انتقاد می کنند.

آنان حکومت پاکستان را در تامین امنیت شان به ناتوانی متهم می سازند. 

شاخه پاکستان گروه داعش، مسوولیت قتل یازده کارگر معدن را در ایالت بلوچستان پاکستان پذیرفته است.

این کارگران از اقلیت هزاره در پاکستان، صبح روز یک شنبه در منطقه "بولان" در نزدیک شهر کویته به قتل رسیدند. 

در پی کشته شدن یازده کارگر معدن از اقلیت هزاره در ایالت بلوچستان پاکستان، شماری از معترضان، شاه راه کویته را بستند. 

آنان می گویند که حکومت پاکستان نتوانسته است در برابر حمله های شورشیان و هراس افگنان از آنان حفاظت کند. 

هادی عسکری، رهبر تحریک نفاذ فقه جعفری، گفت: «ما اعتراض می کنیم؛ زیرا بی پناه استیم و هر روز کشته می شویم. شاه راه را بسته ایم و اعتراض اماده دارند. اما گروه های شیعه هنوز تصمیم نهایی را نگرفته اند که راهبرد بعدی چی خواهد بود و آیا اعتراض را پایان می دهیم یا نه. اما مردم عام اعتراض می کنند.»

به گزارش رسانه های پاکستانی، صبح روز یک شنبه در منطقه "مچ" در چهل و هشت کیلومتری شرق شهر کویته، شورشیان یازده کارگر را از نزدیک یک معدن ذغال سنگ ربودند و سپس به قتل رسانیدند. 

پیکرهای این کارگران در حالی پیدا شدند که چشم ها و دست های شان بسته بودند و گلوهای شان بریده شده بودند. 

محمد رضا، حقوق‌دان، گفت: «این یک رویداد ناراحت کننده در برابر کارگران معدن است. دو - سه سال گذشته با صلح سپری شد و حکومت ادعا می کرد که بر منطقه کنترول دارد. اما رویداد اخیر نشان داد که حکومت مطلع نیست. حکومت در مهار این هراس افگنان ناکام شده است. جامعه هزاره حق دارد که اعتراض کند و حکومت های فدرال و ایالتی مسوول این رویداد استند.»

حکومت پاکستان و رهبران مذهبی گونه گون در این کشور، قتل این کارگران را نکوهش کرده است. 

هزاره ها در پاکستان بارها از سوی طالبان پاکستانی، داعش و گروه های شورشی دیگر در پاکستان آماج قرار گرفته اند.

هم‌رسانی کنید