تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست رهبران دیموکرات؛ کناره گیری ترمپ از قدرت

پس از یورش خشونت بار هوادران دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده برکانگرس این کشور، ننسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان از حزب دیموکرات و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، خواستار برکناری رییس جمهور ایالات متحده ازقدرت شده اند.

ننسی پلوسی دریک نشست خبری در ساختمان کانگرس، رییس جمهور ترمپ را به تحریک شورش مسلحانه دربرابر ایالات متحده متهم می کند.

پلوسی گفت که حتا احتمال دارد کانگرس روند استیضاح دانلد ترمپ را آغاز کند.

بربنیاد قانون دانلد ترمپ تنها تا کمتر ازدو هفته دیگر رییس جمهورقانونی ایالا متحده خواهد بود.

در همین حال، ترمپ توافق اش را با روی کارآمدن حکومت تازه دراین کشور تا کمتر ازدوهفته دیگر اعلام کرد.

آقای ترمپ بدون نام بردن از جو بایدن می گوید که حکومت او برای انتقال قدرت به روز بیستم ماه جنوری به یک حکومت تازه آماده است.

موقف ترمپ پس ازآن درباره واگذاری قدرت نرمتر می شود که یورش مرگبار هواداران او برکانگرس ایالات متحده با محکومیت های سختی روبه روشده است وحتا رهبران دیموکرات خواهان استیضاح وکناره گیری او ازقدرت شده اند.

ترمپ در یک نوار تصویری دو دقیقه و چهل و یک ثانیه یی که درتویترش پخش کرده است یورش هوادارانش را برکانگرس محکوم می کند و ازسپردن قدرت به حکومت تازه تعهد می سپارد اما نامی ازجوبایدن نمی برد.

او گفت: «حکومت جدید به روز بیستم ماه جنوری سوگند ادا خواهد کرد. اکنون تمرکز من بر روی حصول اطمینان از انتقال بدون مشکل، قانونمند و روان قدرت است. در این لحظات مطالبه  آشتی جویی ضروری است.»

این درحالی است که به روز چهارشنبه هنگامی تأیید پیروزی جوبایدن همچون رییس جمهور تازه ازسوی اعضای کانگرس ایالات متحده هواداران دانلد معترض دانلد ترمپ برنتیجه انتخابات به ساختمان کانگرس یورش بردند ودرنتیجه آشیب برخاسته ازآن چهارتن جان برداشتند.

در این میان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده  درخواست کرده که ترمپ از قدرت کنار برود و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد، احتمالا قانونگذاران برای استیضاح او آماده خواهند شد.

ننسی پلوسی، رییس مجلس نماینده گان امریکا، گفت: «رییس جمهور ترمپ حمله غیرقابل بیان به ملت ما و مردم ما مرتکب شده است. من با رهبر دموکرات سنا همراه می شوم و از معاون رئیس جمهور می خواهم این رئیس جمهور را با استناد به قانون برکنار کند. اگر معاون رئیس جمهور و کابینه اقدامی نکردند ، کنگره ممکن است آماده باشد تا با استیضاح به جلو حرکت کند.»

در واکنش به یورش بر کانگرس چندین مقام حکومت ترمپ از جمله وزیران حمل و نقش و آموزش و پرورش، معاون مشاور امنیت ملی از سمت های شان استعفا داده اند.

خواست رهبران دیموکرات؛ کناره گیری ترمپ از قدرت

ننسی پلوسی رییس مجلس نماینده گان امریکا از حزب دیموکرات ها، رییس جمهور ترمپ را به تحریک شورش مسلحانه در برابر ایالات متحده متهم کرد.

Thumbnail

پس از یورش خشونت بار هوادران دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده برکانگرس این کشور، ننسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان از حزب دیموکرات و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، خواستار برکناری رییس جمهور ایالات متحده ازقدرت شده اند.

ننسی پلوسی دریک نشست خبری در ساختمان کانگرس، رییس جمهور ترمپ را به تحریک شورش مسلحانه دربرابر ایالات متحده متهم می کند.

پلوسی گفت که حتا احتمال دارد کانگرس روند استیضاح دانلد ترمپ را آغاز کند.

بربنیاد قانون دانلد ترمپ تنها تا کمتر ازدو هفته دیگر رییس جمهورقانونی ایالا متحده خواهد بود.

در همین حال، ترمپ توافق اش را با روی کارآمدن حکومت تازه دراین کشور تا کمتر ازدوهفته دیگر اعلام کرد.

آقای ترمپ بدون نام بردن از جو بایدن می گوید که حکومت او برای انتقال قدرت به روز بیستم ماه جنوری به یک حکومت تازه آماده است.

موقف ترمپ پس ازآن درباره واگذاری قدرت نرمتر می شود که یورش مرگبار هواداران او برکانگرس ایالات متحده با محکومیت های سختی روبه روشده است وحتا رهبران دیموکرات خواهان استیضاح وکناره گیری او ازقدرت شده اند.

ترمپ در یک نوار تصویری دو دقیقه و چهل و یک ثانیه یی که درتویترش پخش کرده است یورش هوادارانش را برکانگرس محکوم می کند و ازسپردن قدرت به حکومت تازه تعهد می سپارد اما نامی ازجوبایدن نمی برد.

او گفت: «حکومت جدید به روز بیستم ماه جنوری سوگند ادا خواهد کرد. اکنون تمرکز من بر روی حصول اطمینان از انتقال بدون مشکل، قانونمند و روان قدرت است. در این لحظات مطالبه  آشتی جویی ضروری است.»

این درحالی است که به روز چهارشنبه هنگامی تأیید پیروزی جوبایدن همچون رییس جمهور تازه ازسوی اعضای کانگرس ایالات متحده هواداران دانلد معترض دانلد ترمپ برنتیجه انتخابات به ساختمان کانگرس یورش بردند ودرنتیجه آشیب برخاسته ازآن چهارتن جان برداشتند.

در این میان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده  درخواست کرده که ترمپ از قدرت کنار برود و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد، احتمالا قانونگذاران برای استیضاح او آماده خواهند شد.

ننسی پلوسی، رییس مجلس نماینده گان امریکا، گفت: «رییس جمهور ترمپ حمله غیرقابل بیان به ملت ما و مردم ما مرتکب شده است. من با رهبر دموکرات سنا همراه می شوم و از معاون رئیس جمهور می خواهم این رئیس جمهور را با استناد به قانون برکنار کند. اگر معاون رئیس جمهور و کابینه اقدامی نکردند ، کنگره ممکن است آماده باشد تا با استیضاح به جلو حرکت کند.»

در واکنش به یورش بر کانگرس چندین مقام حکومت ترمپ از جمله وزیران حمل و نقش و آموزش و پرورش، معاون مشاور امنیت ملی از سمت های شان استعفا داده اند.

هم‌رسانی کنید