Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

الکسی ناوالنی منتقد سرشناس رییس‌جمهور روسیه بازداشت شد

الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس رییس‌جمهور روسیه روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) اندکی پس از بازگشت از آلمان به کشورش، در میدان هوایی بازداشت گردید.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، مقام‌های زندان فدرال این کشور بازداشت آقای ناوالنی را تأیید کرده‌اند.

او پانزده دقیقه پس از ورود به میدان هوایی دستگیر شد، اما پیش از آن به هوادارانش و خبرنگاران گفت که ازهیچ چیزی هراس ندارد و اتهام‌های فساد بر او جعلی اند.

او سال گذشته در کشورش مسموم شد و برای درمان به آلمان رفت.

بر بنیاد گزارش‌ها، به ناوالنی پیش از بازگشت دربارۀ دستگیری و زندانی شدن او، هشدار داده شده بود.

او در کشورش پروندۀ گُشوده دارد که بر بنیاد آن در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم شده‌است.

این معترض روسی بر مبنای محکومیت این پرونده‌اش، باید هر ماه دو بار خود را به مقام‌های قضایی، معرفی می‌کرد.

اما ناوالنی گفته‌است که چون او در آلمان بود، نتوانسته خود را معرفی کند و به‌همین علت، در بازگشت بازداشت شد.

الکسی ناوالنی منتقد سرشناس رییس‌جمهور روسیه بازداشت شد

مقام‌های زندان فدرال روسیه بازداشت آقای ناوالنی را تأیید کرده‌اند.

Thumbnail

الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس رییس‌جمهور روسیه روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) اندکی پس از بازگشت از آلمان به کشورش، در میدان هوایی بازداشت گردید.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، مقام‌های زندان فدرال این کشور بازداشت آقای ناوالنی را تأیید کرده‌اند.

او پانزده دقیقه پس از ورود به میدان هوایی دستگیر شد، اما پیش از آن به هوادارانش و خبرنگاران گفت که ازهیچ چیزی هراس ندارد و اتهام‌های فساد بر او جعلی اند.

او سال گذشته در کشورش مسموم شد و برای درمان به آلمان رفت.

بر بنیاد گزارش‌ها، به ناوالنی پیش از بازگشت دربارۀ دستگیری و زندانی شدن او، هشدار داده شده بود.

او در کشورش پروندۀ گُشوده دارد که بر بنیاد آن در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی محکوم شده‌است.

این معترض روسی بر مبنای محکومیت این پرونده‌اش، باید هر ماه دو بار خود را به مقام‌های قضایی، معرفی می‌کرد.

اما ناوالنی گفته‌است که چون او در آلمان بود، نتوانسته خود را معرفی کند و به‌همین علت، در بازگشت بازداشت شد.

هم‌رسانی کنید