Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داعش مسوولیت حمله‌های مرگبار درعراق را پذیرفت

داعش مسوولیت حمله‌های مرگبار روز گذشته درعراق را پذیرفت. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که در دو حمله انتحاری به روز پنج شنبه در بغداد دست کم ۳۲ تن جان باختند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این حمله ها درسه سال اخیر بی پیشینه گفته می شوند.

درهمین حال حکومت عراق نشست اضطراری برگزار کرد ودستور بررسی ها را دراین باره صادر نمود.

مقام های امنیتی عراق می‌گویند که این حمله ها دریک بخش مزدحم میدان طیران بغداد رخ دادند.

گواه رویداد گفت: «اولین انفجار در اینجا ، جلوی این ساختمان رخ داد. دقایق بعد انفجار دیگری درآن جا رخ داد.من چیزی می خواستم این جا به دوستم ابوطارق بیاورم وقتی برگشتم وحشت برپا شده بود.»

مقام‌های امنیتی عراق میگویند که مهاجم نخست با این ادعا که بیمار است مردم را در گرد و پیش خود در بازار مزدحم  میدان طیران بغداد جمع کرد و ناگهان واسکت انفجاری خود را منفجر کرد.

همین که مردم برای کمک به قربانیان شتافتنند مهاجم دیگری خودش را درمیان آنان منفجر نمود.

خادم سلمان، مدیر گروه دفاع مدنی بغداد، گفت: «دو انفجار ازسوی دوانتحار کننده در فاصله زمانی پنج دقیقه یی انجام شدند. یکی ازمهاجمان  وانمود کرد که او را سوزانده اند و هنگامی که مردم با عزت عراق برای کمک به او گرد آمدند ، او خودش را منفجر کرد.»

پس از شکست گروه داعش درعراق ، دراواخر سال ۲۰۱۷، این گونه بمبگذاری ها در بغداد بی پیشینه گفته می شوند.

اما با وجود  شکست داعش سازمان ملل در گزارشی اخیرش گفته است که  بیش از ۱۰ هزار جنگجوی داعش در عراق و سوریه فعال هستند و هسته های خفته این گروه در نواحی عمدتا روستایی نیروهای امنیتی را هدف می گیرند.

داعش مسوولیت حمله‌های مرگبار درعراق را پذیرفت

حکومت عراق نشست اضطراری برگزار کرد و دستور بررسی‎ها را در این باره صادر نمود.

تصویر بندانگشتی

داعش مسوولیت حمله‌های مرگبار روز گذشته درعراق را پذیرفت. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که در دو حمله انتحاری به روز پنج شنبه در بغداد دست کم ۳۲ تن جان باختند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این حمله ها درسه سال اخیر بی پیشینه گفته می شوند.

درهمین حال حکومت عراق نشست اضطراری برگزار کرد ودستور بررسی ها را دراین باره صادر نمود.

مقام های امنیتی عراق می‌گویند که این حمله ها دریک بخش مزدحم میدان طیران بغداد رخ دادند.

گواه رویداد گفت: «اولین انفجار در اینجا ، جلوی این ساختمان رخ داد. دقایق بعد انفجار دیگری درآن جا رخ داد.من چیزی می خواستم این جا به دوستم ابوطارق بیاورم وقتی برگشتم وحشت برپا شده بود.»

مقام‌های امنیتی عراق میگویند که مهاجم نخست با این ادعا که بیمار است مردم را در گرد و پیش خود در بازار مزدحم  میدان طیران بغداد جمع کرد و ناگهان واسکت انفجاری خود را منفجر کرد.

همین که مردم برای کمک به قربانیان شتافتنند مهاجم دیگری خودش را درمیان آنان منفجر نمود.

خادم سلمان، مدیر گروه دفاع مدنی بغداد، گفت: «دو انفجار ازسوی دوانتحار کننده در فاصله زمانی پنج دقیقه یی انجام شدند. یکی ازمهاجمان  وانمود کرد که او را سوزانده اند و هنگامی که مردم با عزت عراق برای کمک به او گرد آمدند ، او خودش را منفجر کرد.»

پس از شکست گروه داعش درعراق ، دراواخر سال ۲۰۱۷، این گونه بمبگذاری ها در بغداد بی پیشینه گفته می شوند.

اما با وجود  شکست داعش سازمان ملل در گزارشی اخیرش گفته است که  بیش از ۱۰ هزار جنگجوی داعش در عراق و سوریه فعال هستند و هسته های خفته این گروه در نواحی عمدتا روستایی نیروهای امنیتی را هدف می گیرند.

هم‌رسانی کنید