Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند تطبیق واکسین کرونا در پاکستان هفته آینده آغاز می‌شود

مقام‌های بهداشتی پاکستان اعلام کرده‌اند که قرار است روند تطبیق واکسین کرونا بر شهروندان این کشور، از هفتۀ آینده آغاز شود.

به‌گفتۀ آنان در گام نخست کارمندان بهداشتی واکسین خواهند شد.

پاکستان تاکنون واکسین‌های تولید شدۀ چین و واکسین تولید مشترک بریتانیا و سویدن را برای استفاده در این کشور تأیید کرده‌است.

سید فرهت عباس، یک مقام بهداشتی پاکستان گفت:«ما واکسین را در اینجا در منطقۀ جنوب سند از وزارت بهداشت دریافت خواهیم كرد و بربنیاد قوانین سازمان جهانی بهداشت ابتدا آن را به پزشكان بهداشتی تجویز خواهیم كرد. به هر حال، از طرف دولت سند همه آماده‌گی‌ها به‌گونۀ کامل گرفته شده‌اند.»

مقام‌های بهداشتی پاکستان می‌گویند که احتمال می‌رود در صورت نیاز از واکسین اسپوتنیک وی روسیه نیز کار گیرند.

پاکستان در بیست وچهار ساعت گذشته از ثبت ۵۶۳ رویداد تازه ویروس کرونا و مرگ  ۷۴بیمار کووید نزده در این کشور خبر داده‌است.

تاکنون بیش از ۵۳۷هزار تن در پاکستان به بیماری کووید نزده گرفتار شده‌اند که از این میان بیش از ۱۱هزار و ۴۰۰ بیمار جان باخته‌اند.

روند تطبیق واکسین کرونا در پاکستان هفته آینده آغاز می‌شود

پاکستان تاکنون واکسین‌های تولید شدۀ چین و واکسین تولید مشترک بریتانیا و سویدن را برای استفاده در این کشور تأیید کرده‌است.

Thumbnail

مقام‌های بهداشتی پاکستان اعلام کرده‌اند که قرار است روند تطبیق واکسین کرونا بر شهروندان این کشور، از هفتۀ آینده آغاز شود.

به‌گفتۀ آنان در گام نخست کارمندان بهداشتی واکسین خواهند شد.

پاکستان تاکنون واکسین‌های تولید شدۀ چین و واکسین تولید مشترک بریتانیا و سویدن را برای استفاده در این کشور تأیید کرده‌است.

سید فرهت عباس، یک مقام بهداشتی پاکستان گفت:«ما واکسین را در اینجا در منطقۀ جنوب سند از وزارت بهداشت دریافت خواهیم كرد و بربنیاد قوانین سازمان جهانی بهداشت ابتدا آن را به پزشكان بهداشتی تجویز خواهیم كرد. به هر حال، از طرف دولت سند همه آماده‌گی‌ها به‌گونۀ کامل گرفته شده‌اند.»

مقام‌های بهداشتی پاکستان می‌گویند که احتمال می‌رود در صورت نیاز از واکسین اسپوتنیک وی روسیه نیز کار گیرند.

پاکستان در بیست وچهار ساعت گذشته از ثبت ۵۶۳ رویداد تازه ویروس کرونا و مرگ  ۷۴بیمار کووید نزده در این کشور خبر داده‌است.

تاکنون بیش از ۵۳۷هزار تن در پاکستان به بیماری کووید نزده گرفتار شده‌اند که از این میان بیش از ۱۱هزار و ۴۰۰ بیمار جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید