تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت یک مهاجر افغان به اتهام تلاش برای قتل هفت تن در سویدن

یک مهاجر افغان به اتهام تلاش برای قتل هفت تن در سویدن بازداشت شده است. 

این جوان ۲۲ ساله پس از آن بازداشت شد که در شهر ویتلاندا، ۷ تن را با کارد زخمی ساخت و سپس خودش با گلوله پولیس زخمی شد. 

پولیس می گوید که اوضاع ۳ تن از زخمیان این رویداد وخیم است. 

به گفته مقام های سویدنی، احتمال هراس افگنانه بودن انگیزه این حمله بررسی می شود. 

منطقه ویتلاندا در جنوب سویدن، روز پنجشنبه گواه یک رویداد بی پیشینه بود. 

یک جوان ۲۲ ساله در کم از کم ۵ نقطه این منطقه، ۷ تن را با کارد زخمی ساخت؛ اما پولیس زود وارد عمل شد و این مهاجم را زخمی ساخت و سپس بازداشت کرد.  

یوناس لیندل، فرمانده پولیس منطقه ویتلاندا، گفت: «تمامی قربانیان از ویتلاندا استند و هر هفت تن‌شان مرد استند. آنان از ۳۶ تا ۷۶سال عمر دارند. تا جایی که می‌دانیم، میان مهاجم و قربانیان پیوندی وجود ندارد.»

شهردار ویتلاندا که  می گوید که مردم این شهر از این رویداد تکان خورده اند. 

هنریک توارنو، شهردار ویتلاندا، گفت: «این یک کابوس است. بیشتر از همه برای نزدیکان قربانیان سخت است؛ اما برای تمام ما رویداد دشواری است.»

چند ساعت پس از این حمله، رسانه‌های سویدن گزارش دادن که مردم مهاجم، یک مهاجر افغان است که در سال ۲۰۱۸ میلادی به سویدن رفته بود و به علت جرم های کوچک برای نیروهای امنیتی شناخته شده بود. 

اما مقام‌های امنیتی هنوز اطمینان ندارند که این حمله، یک رویداد هراس‌افگنانه بوده باشد. 

میکائیل دمبرگ، وزیر داخله سویدن، گفت: «این عجیب نیست که وقتی چنین رویداد وحشتناکی رخ دهد، پیوند آن با هراس‌افگنی نیز بررسی خواهد شد؛ زیرا ما حمله‌های هراس‌افگنانه را در کشورهای دیگر هم دیده‌ایم. اطلاعات نخستینی وجود دارند که پولیس فکر می‌کند احتمال انگیزه هراس‌افگنانه برای این حمله باید بررسی شود؛ اما اکنون پولیس این رویداد را بررسی می‌کند نه پولیس امنیتی و این رویداد تا کنون همچون تلاش برای قتل ۷ تن طبقه‌بندی شده است.»

نخست وزیر سویدن این حمله را نکوهش می کند و تعهد می سپارد هر کسی که به مردم سویدن زیان برساند، به عدالت کشانیده خواهد شد. 

استیفن لوفن، نخست‌وزیر سویدن، گفت: «چرایی و چگونه‌گی این حمله پس از بررسی‌های پولیس روشن خواهد شد. چیزهای بسیاری هنوز گنگ استند؛ اما یک چیز روشن است که هر حمله در برابر مردمان بی‌گناه، با نیروی متحد سویدن روبه‌رو خواهد شد. نباید اجازه دهیم که ترس و هراس بخشی از زندگی ما شود.»

باشنده‌گان منطقه ویتلاندای سویدن می‌گویند که منطقه‌شان بسیار امن است و آنان نه تنها تا کنون چنین رویدادی را ندیده بودند، بل انتظار آن را نیز نداشتند. 

بازداشت یک مهاجر افغان به اتهام تلاش برای قتل هفت تن در سویدن

به گفته مقام های سویدنی، احتمال هراس افگنانه بودن انگیزه این حمله بررسی می شود. 

تصویر بندانگشتی

یک مهاجر افغان به اتهام تلاش برای قتل هفت تن در سویدن بازداشت شده است. 

این جوان ۲۲ ساله پس از آن بازداشت شد که در شهر ویتلاندا، ۷ تن را با کارد زخمی ساخت و سپس خودش با گلوله پولیس زخمی شد. 

پولیس می گوید که اوضاع ۳ تن از زخمیان این رویداد وخیم است. 

به گفته مقام های سویدنی، احتمال هراس افگنانه بودن انگیزه این حمله بررسی می شود. 

منطقه ویتلاندا در جنوب سویدن، روز پنجشنبه گواه یک رویداد بی پیشینه بود. 

یک جوان ۲۲ ساله در کم از کم ۵ نقطه این منطقه، ۷ تن را با کارد زخمی ساخت؛ اما پولیس زود وارد عمل شد و این مهاجم را زخمی ساخت و سپس بازداشت کرد.  

یوناس لیندل، فرمانده پولیس منطقه ویتلاندا، گفت: «تمامی قربانیان از ویتلاندا استند و هر هفت تن‌شان مرد استند. آنان از ۳۶ تا ۷۶سال عمر دارند. تا جایی که می‌دانیم، میان مهاجم و قربانیان پیوندی وجود ندارد.»

شهردار ویتلاندا که  می گوید که مردم این شهر از این رویداد تکان خورده اند. 

هنریک توارنو، شهردار ویتلاندا، گفت: «این یک کابوس است. بیشتر از همه برای نزدیکان قربانیان سخت است؛ اما برای تمام ما رویداد دشواری است.»

چند ساعت پس از این حمله، رسانه‌های سویدن گزارش دادن که مردم مهاجم، یک مهاجر افغان است که در سال ۲۰۱۸ میلادی به سویدن رفته بود و به علت جرم های کوچک برای نیروهای امنیتی شناخته شده بود. 

اما مقام‌های امنیتی هنوز اطمینان ندارند که این حمله، یک رویداد هراس‌افگنانه بوده باشد. 

میکائیل دمبرگ، وزیر داخله سویدن، گفت: «این عجیب نیست که وقتی چنین رویداد وحشتناکی رخ دهد، پیوند آن با هراس‌افگنی نیز بررسی خواهد شد؛ زیرا ما حمله‌های هراس‌افگنانه را در کشورهای دیگر هم دیده‌ایم. اطلاعات نخستینی وجود دارند که پولیس فکر می‌کند احتمال انگیزه هراس‌افگنانه برای این حمله باید بررسی شود؛ اما اکنون پولیس این رویداد را بررسی می‌کند نه پولیس امنیتی و این رویداد تا کنون همچون تلاش برای قتل ۷ تن طبقه‌بندی شده است.»

نخست وزیر سویدن این حمله را نکوهش می کند و تعهد می سپارد هر کسی که به مردم سویدن زیان برساند، به عدالت کشانیده خواهد شد. 

استیفن لوفن، نخست‌وزیر سویدن، گفت: «چرایی و چگونه‌گی این حمله پس از بررسی‌های پولیس روشن خواهد شد. چیزهای بسیاری هنوز گنگ استند؛ اما یک چیز روشن است که هر حمله در برابر مردمان بی‌گناه، با نیروی متحد سویدن روبه‌رو خواهد شد. نباید اجازه دهیم که ترس و هراس بخشی از زندگی ما شود.»

باشنده‌گان منطقه ویتلاندای سویدن می‌گویند که منطقه‌شان بسیار امن است و آنان نه تنها تا کنون چنین رویدادی را ندیده بودند، بل انتظار آن را نیز نداشتند. 

هم‌رسانی کنید