تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی سازمان ملل از خشونت‌ ایران در برابر بلوچ‌ها و کُردها

کمیشنری عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که در اثر خشونت‌ورزی نیروهای ایران در برابر انتقال دهنده‌گان نفت در مناطق مرزی این کشور، به غیرنظامیان تلفات سنگین رسیده‌است.

روپرت کوویل، سخن‌گوی بخش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما کارگیری نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دولتی ایران از زور در برابر انتقال دهنده‌گان نفت و معترضان وابسته به اقلیت بلوچ را که در هفتۀ گذشته صورت گرفت، نکوهش می‌کنیم.»

بربنیاد گزارش‌ها، این خشونت‌ها به کشته شدن کم از کم ۱۲ تن به‌شمول دو کودک انجامیده‌است.

این رویدادهای خشونت‌بار و ناآرامی‌ها در بیست و دوم ماه فبروری هنگامی آغاز شدند که نیروهای سپاه پاسداران کم از کم ۱۰ انتقال دهندۀ نفت را در ولایت سیستان و بلوچستان در مرز با پاکستان کشتند.

این رویداد پس از دو روز درگیری و بسته‌شدن مسیر شهر سراوان از سوی سپاه پاسداران، اتفاق افتاد.

سخن‌گوی بخقش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که نیروهای امنیتی ایران در برابر معترضان از گلوله کار گرفته‌اند که در نتیجه ۲۳ تن کشته و چندین تن دیگر، زخم برداشته‌اند: «بربنیاد تخمین‌های تأیید ناشده، در این رویدادها در کل ۲۳ تن کشته شده‌اند. در پی اختلال در شبکه‌های مخابراتی و انترنت محلی، تأیید دقیق شمار تلفات دشوارتر شده است.»

به گفتأ مقام‌های ایرانی، در این جریان یک پولیس نیز کشته شده‌است.

مقام‌های ایرانی اتهام‌ها بر نیرو‌های این کشور را نپذیرفته‌اند اما؛ گفته‌اند که جسد یک تن از قربانیان از سوی پاکستان به این کشور تحویل داده شده‌است.

سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین بخش‌های ایران گفته می‌شود که انتقال قاچاقی مواد سوختی، یکی از معدودترین راه‌های کسب درآمد در این ولایت گفته می‌شود.

نگرانی سازمان ملل از خشونت‌ ایران در برابر بلوچ‌ها و کُردها

سازمان ملل متحد، نیروهای ایرانی را به کارگیری از زور در برابر اقلیت‌های کُرد و بلوچ و نقض حق آزادی بیان آنان، متهم می‌سازد.

Thumbnail

کمیشنری عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که در اثر خشونت‌ورزی نیروهای ایران در برابر انتقال دهنده‌گان نفت در مناطق مرزی این کشور، به غیرنظامیان تلفات سنگین رسیده‌است.

روپرت کوویل، سخن‌گوی بخش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت: «ما کارگیری نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دولتی ایران از زور در برابر انتقال دهنده‌گان نفت و معترضان وابسته به اقلیت بلوچ را که در هفتۀ گذشته صورت گرفت، نکوهش می‌کنیم.»

بربنیاد گزارش‌ها، این خشونت‌ها به کشته شدن کم از کم ۱۲ تن به‌شمول دو کودک انجامیده‌است.

این رویدادهای خشونت‌بار و ناآرامی‌ها در بیست و دوم ماه فبروری هنگامی آغاز شدند که نیروهای سپاه پاسداران کم از کم ۱۰ انتقال دهندۀ نفت را در ولایت سیستان و بلوچستان در مرز با پاکستان کشتند.

این رویداد پس از دو روز درگیری و بسته‌شدن مسیر شهر سراوان از سوی سپاه پاسداران، اتفاق افتاد.

سخن‌گوی بخقش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که نیروهای امنیتی ایران در برابر معترضان از گلوله کار گرفته‌اند که در نتیجه ۲۳ تن کشته و چندین تن دیگر، زخم برداشته‌اند: «بربنیاد تخمین‌های تأیید ناشده، در این رویدادها در کل ۲۳ تن کشته شده‌اند. در پی اختلال در شبکه‌های مخابراتی و انترنت محلی، تأیید دقیق شمار تلفات دشوارتر شده است.»

به گفتأ مقام‌های ایرانی، در این جریان یک پولیس نیز کشته شده‌است.

مقام‌های ایرانی اتهام‌ها بر نیرو‌های این کشور را نپذیرفته‌اند اما؛ گفته‌اند که جسد یک تن از قربانیان از سوی پاکستان به این کشور تحویل داده شده‌است.

سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین بخش‌های ایران گفته می‌شود که انتقال قاچاقی مواد سوختی، یکی از معدودترین راه‌های کسب درآمد در این ولایت گفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید