Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیراندازی کلورادوی امریکا؛ فرزند یک پناهجو نیز مشمول قربانیان است

در حمله بر فروشگاه مواد خوراکی "کینگ سوپرز" در شهر بولدر در ایالت کلورادوی امریکا، ده تن به شمول فور تیری لیکیر ۵۱ ساله که حدود ۳۰ سال در این فروگشاه کار کرده بود، در هنگام ملاقات یک همکارش کشته شد.

یک فرد طرفدار قانون حمل سلاح و یک مرد با دخترش نیز در این رویداد، کشته شده‌اند.

در میان کشته شدگان، یک مرد ترمیم‌کار ۲۳ ساله نیز شامل است که گفته می‌شود والدین صربستانی او در سال ۱۹۹۰ از جنگ در بوسنیا فرار و به امریکا پناه آورده بودند.

یک روز پس از این رویداد، دوستان، همکاران و خانواده‌های قربانیان، خاطرات قربانیان را در شبکه‌های اجتماعی و در مصاحبه‌هایی، یادبود و گرامی‌داشت کردند.

پرچم‌ها به رسم غمشریکی در نواحی مختلف شهر بولدر نیمه افراشته شدند.

قربانیان تیراندازی بولدر افراد از سنین ۲۰ تا ۶۵ سال هستند که شامل یک پولیس نیز می‌شود.

دینی ستونگ، جوان ترین قربانی این رویداد است که او یکی از افراد طرفدار قانون حمل سلاح در امریکا بود.

او حدود یک‌ماه پیش در صفحۀ فیسبوک خود از دوستان خود خواسته بود تا زادروزاش را با کمک پول به بنیاد ملی حقوق سلاح گرامی بدارند.

یک مظنون به انجام این حمله از سوی پولیس، بازداشت شده‌است.

پولیس دربارۀ این فرد، جزئیات ارایه نکرده‌است.

تاکنون انگیزۀ این رویداد، روشن نشده‌است.

تیراندازی کلورادوی امریکا؛ فرزند یک پناهجو نیز مشمول قربانیان است

دینی ستونگ جوان ترین قربانی این رویداد یکی از افراد طرفدار قانون حمل سلاح در امریکا بود.

Thumbnail

در حمله بر فروشگاه مواد خوراکی "کینگ سوپرز" در شهر بولدر در ایالت کلورادوی امریکا، ده تن به شمول فور تیری لیکیر ۵۱ ساله که حدود ۳۰ سال در این فروگشاه کار کرده بود، در هنگام ملاقات یک همکارش کشته شد.

یک فرد طرفدار قانون حمل سلاح و یک مرد با دخترش نیز در این رویداد، کشته شده‌اند.

در میان کشته شدگان، یک مرد ترمیم‌کار ۲۳ ساله نیز شامل است که گفته می‌شود والدین صربستانی او در سال ۱۹۹۰ از جنگ در بوسنیا فرار و به امریکا پناه آورده بودند.

یک روز پس از این رویداد، دوستان، همکاران و خانواده‌های قربانیان، خاطرات قربانیان را در شبکه‌های اجتماعی و در مصاحبه‌هایی، یادبود و گرامی‌داشت کردند.

پرچم‌ها به رسم غمشریکی در نواحی مختلف شهر بولدر نیمه افراشته شدند.

قربانیان تیراندازی بولدر افراد از سنین ۲۰ تا ۶۵ سال هستند که شامل یک پولیس نیز می‌شود.

دینی ستونگ، جوان ترین قربانی این رویداد است که او یکی از افراد طرفدار قانون حمل سلاح در امریکا بود.

او حدود یک‌ماه پیش در صفحۀ فیسبوک خود از دوستان خود خواسته بود تا زادروزاش را با کمک پول به بنیاد ملی حقوق سلاح گرامی بدارند.

یک مظنون به انجام این حمله از سوی پولیس، بازداشت شده‌است.

پولیس دربارۀ این فرد، جزئیات ارایه نکرده‌است.

تاکنون انگیزۀ این رویداد، روشن نشده‌است.

هم‌رسانی کنید