Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا و ایران در نشستی دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی شرکت می‌کنند

ایران و امریکا و اعضای دیگر توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، هفتۀ آینده در نشستی دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران اشتراک خواهند کرد.

این نشست در ویانا، پایتخت اتریش، برگزار خواهد شد و موضوع آن، بازگشت امریکا و ایران به توافق‌نامه هسته‌یی و تعهدات شان خواهد بود.

هرچند امریکا می‌گوید که آمادۀ گفت‌وگوی مستقیم با ایران نیز است؛ ایران این پیشنهاد را نپذیرفته و بازگشت گام به گام امریکا را به توافق‌نامۀ هسته‌یی نیز رد کرده‌است.

جن ساکی، سخن‌گوی کاخ سفید گفت: «ما می‌دانیم که چه موانعی وجود دارند. این گفت‌وگو با کارِ گروه‌‎هایی به پیش خواهند رفت که قرار است اتحادیه اروپا با اعضای دیگر توافق‌نامۀ هسته‌یی به‌شمول ایران بسازد. نخستین موضوع بحث، گام‌های هسته‌یی است که ایران باید برای بازگشت به تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی بردارد و گام‌هایی که امریکا برای کاهش تحریم‌ها در راستای بازگشت به توافق‌نامه بردارد.»

امریکا بر بازگشت گام به گام به توافق‌نامۀ هسته‌یی تاکید ورزیده‌است؛ اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که بازگشت گام به گام را به توافق‌نامۀ هسته‌یی نمی‌پذیرند و امریکا باید تمامی تحریم‌هایش را بردارد.

توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، بیشتر از سوی اصلاح طلبان به‌شمول حسن روحانی، رییس‌‎جمهور ایران و کابینۀ او نهایی شده بود. اما در داخل این کشور، اصول‌گرایان و محافظه‌کاران که به رهبر ایران نزدیک استند، از این توافق‌نامه انتقاد داشته‌‎اند.

اکنون هم برخی از اصول‌گرایان می‌گویند که اعتماد ندارند امریکا واقعاً به این توافق‌نامه باز گردد.

در میان اعضای توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، چین و روسیه بیشتر بر بازگشت امریکا به این توافق‌نامه تأکید داشته‌اند و امریکا نیز ظاهراً نقش آن‌ها را در این روند می‌داند.

توافق‌نامۀ هسته‌‎یی ایران در سال ۲۰۱۵میلادی میان ایران، امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین امضا شد؛ اما در سال ۲۰۱۸میلادی، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا که این توافق‌نامه را بدترین توافق‌نامه تاریخ امریکا می‌دانست از آن بیرون شد و تمامی تحریم‌ها را بر ایران بازگردانید. از آن زمان به این‌سو، ایران تعهداتش را در توافق‌نامۀ هسته‌یی به تدریج کاهش داده‌است. اکنون تمامی طرف‌های این توافق‌نامه به‌شمول ایران و امریکا بر بازگشت به این توافق‌نامه تأکید می‌ورزند.

امریکا و ایران در نشستی دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی شرکت می‌کنند

نزدیک به چهار ماه پس از روی کار آمدن حکومت جو بایدن، مذاکرات با میانجی میان ایران و امریکا نتیجه داده‌است.

تصویر بندانگشتی

ایران و امریکا و اعضای دیگر توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، هفتۀ آینده در نشستی دربارۀ توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران اشتراک خواهند کرد.

این نشست در ویانا، پایتخت اتریش، برگزار خواهد شد و موضوع آن، بازگشت امریکا و ایران به توافق‌نامه هسته‌یی و تعهدات شان خواهد بود.

هرچند امریکا می‌گوید که آمادۀ گفت‌وگوی مستقیم با ایران نیز است؛ ایران این پیشنهاد را نپذیرفته و بازگشت گام به گام امریکا را به توافق‌نامۀ هسته‌یی نیز رد کرده‌است.

جن ساکی، سخن‌گوی کاخ سفید گفت: «ما می‌دانیم که چه موانعی وجود دارند. این گفت‌وگو با کارِ گروه‌‎هایی به پیش خواهند رفت که قرار است اتحادیه اروپا با اعضای دیگر توافق‌نامۀ هسته‌یی به‌شمول ایران بسازد. نخستین موضوع بحث، گام‌های هسته‌یی است که ایران باید برای بازگشت به تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی بردارد و گام‌هایی که امریکا برای کاهش تحریم‌ها در راستای بازگشت به توافق‌نامه بردارد.»

امریکا بر بازگشت گام به گام به توافق‌نامۀ هسته‌یی تاکید ورزیده‌است؛ اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که بازگشت گام به گام را به توافق‌نامۀ هسته‌یی نمی‌پذیرند و امریکا باید تمامی تحریم‌هایش را بردارد.

توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، بیشتر از سوی اصلاح طلبان به‌شمول حسن روحانی، رییس‌‎جمهور ایران و کابینۀ او نهایی شده بود. اما در داخل این کشور، اصول‌گرایان و محافظه‌کاران که به رهبر ایران نزدیک استند، از این توافق‌نامه انتقاد داشته‌‎اند.

اکنون هم برخی از اصول‌گرایان می‌گویند که اعتماد ندارند امریکا واقعاً به این توافق‌نامه باز گردد.

در میان اعضای توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران، چین و روسیه بیشتر بر بازگشت امریکا به این توافق‌نامه تأکید داشته‌اند و امریکا نیز ظاهراً نقش آن‌ها را در این روند می‌داند.

توافق‌نامۀ هسته‌‎یی ایران در سال ۲۰۱۵میلادی میان ایران، امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین امضا شد؛ اما در سال ۲۰۱۸میلادی، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا که این توافق‌نامه را بدترین توافق‌نامه تاریخ امریکا می‌دانست از آن بیرون شد و تمامی تحریم‌ها را بر ایران بازگردانید. از آن زمان به این‌سو، ایران تعهداتش را در توافق‌نامۀ هسته‌یی به تدریج کاهش داده‌است. اکنون تمامی طرف‌های این توافق‌نامه به‌شمول ایران و امریکا بر بازگشت به این توافق‌نامه تأکید می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید