تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن بیش از ۲۰تن دردرگیری‌های مرزی میان تاجیکستان وقرغیزستان

پس از درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از کشته شدن نزدیک به چهل تن و زخمی شدن نزدیک به دوصد تن دیگر خبر داده شده است. 

بربنیاد برخی از گزارش ها، با وجود آتش بسی که وزیران خارجه دو کشور آن را اعلام کردند، درگیری های پراکنده در مرز ادامه یافته اند. 

این درگیری دیروز در یک بخش مرزی ولایت "سُغد" تاجیکستان بر سر یک ذخیره بزرگ آب آغاز شد و در کنار نیروهای مرزی، روستانشینان دو سوی مرز نیز با هم درگیر شدند. 

پس از درگیری های مرزی در منطقه سغد میان نیروها و باشنده گان تاجیکستان و قرغیزستان، خبرنگاران گفته اند که نزدیک به ۲۰ هزار تن از باشنده گان بخش های مرزی ولایت "باتکِن" قرغیزستان" از خانه های شان آواره شده اند. 

دسترسی خبرنگاران به محل درگیری و بخش های پیرامون آن محدود است. 

یک خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان از بازداشت همکارش که می خواست درباره این رویداد با مقام های محلی ولایت سُغد گفتگو کند خبر داده است. 

نیروهای هر دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم می سازند. 

جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از دوره شوروی بر جا مانده اند و پیش از این هم چندین بار سبب درگیری میان دو کشور شده اند.

جان باختن بیش از ۲۰تن دردرگیری‌های مرزی میان تاجیکستان وقرغیزستان

بربنیاد برخی از گزارش‌ها، با وجود آتش بسی که وزیران خارجه دو کشور آن را اعلام کردند، درگیری های پراکنده در مرز ادامه یافته اند.

تصویر بندانگشتی

پس از درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از کشته شدن نزدیک به چهل تن و زخمی شدن نزدیک به دوصد تن دیگر خبر داده شده است. 

بربنیاد برخی از گزارش ها، با وجود آتش بسی که وزیران خارجه دو کشور آن را اعلام کردند، درگیری های پراکنده در مرز ادامه یافته اند. 

این درگیری دیروز در یک بخش مرزی ولایت "سُغد" تاجیکستان بر سر یک ذخیره بزرگ آب آغاز شد و در کنار نیروهای مرزی، روستانشینان دو سوی مرز نیز با هم درگیر شدند. 

پس از درگیری های مرزی در منطقه سغد میان نیروها و باشنده گان تاجیکستان و قرغیزستان، خبرنگاران گفته اند که نزدیک به ۲۰ هزار تن از باشنده گان بخش های مرزی ولایت "باتکِن" قرغیزستان" از خانه های شان آواره شده اند. 

دسترسی خبرنگاران به محل درگیری و بخش های پیرامون آن محدود است. 

یک خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان از بازداشت همکارش که می خواست درباره این رویداد با مقام های محلی ولایت سُغد گفتگو کند خبر داده است. 

نیروهای هر دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم می سازند. 

جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از دوره شوروی بر جا مانده اند و پیش از این هم چندین بار سبب درگیری میان دو کشور شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره