Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکر رهبر ایالتی حزب ملی عوامی پاکستان به خاک سپرده شد

پیکر عثمان کاکر رهبر ایالتی حزب ملی عوامی پاکستان روز چهارشنبه (۲ سرطان) با حضور هزاران تن در مسلم باغ پاکستان، به خاک سپرده شد.

در همین حال محمود خان اچکزی، رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه ادعا دارد که عثمان کاکر، رهبر ایالتی این حزب کشته شده‌است.

آقای چکزی در مراسم خاک‌سپاری عثمان کاکر می‌گوید که عثمان خان در نتیجۀ بیماری کووید نزده نه مرده بل با "وی ظلم و جبر شده‌است."

به گزارش رادیو آزادی، محمودخان چکزی، استخبارات پاکستان را متهم کرده گفت که آقای کاکر در مجلس سنا گفته بود که به‌وی هشدار داده شده تا از سخن گفتن در دفاع از حقوق پشتون‌ها دست بکشد.

اما ارتش پاکستان دربارۀ این ادعا تاکنون چیزی نگفته‌است.

عثمان کاکر هفتۀ گذشته در خانۀ خود بیهوش و به شفاخانه انتقال داده شد و روز دوشنبه به عمر ۶۰ سالگی، درگذشت.

پیکر رهبر ایالتی حزب ملی عوامی پاکستان به خاک سپرده شد

محمود خان اچکزی، رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه ادعا دارد که عثمان کاکر، رهبر ایالتی این حزب کشته شده‌است.

Thumbnail

پیکر عثمان کاکر رهبر ایالتی حزب ملی عوامی پاکستان روز چهارشنبه (۲ سرطان) با حضور هزاران تن در مسلم باغ پاکستان، به خاک سپرده شد.

در همین حال محمود خان اچکزی، رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه ادعا دارد که عثمان کاکر، رهبر ایالتی این حزب کشته شده‌است.

آقای چکزی در مراسم خاک‌سپاری عثمان کاکر می‌گوید که عثمان خان در نتیجۀ بیماری کووید نزده نه مرده بل با "وی ظلم و جبر شده‌است."

به گزارش رادیو آزادی، محمودخان چکزی، استخبارات پاکستان را متهم کرده گفت که آقای کاکر در مجلس سنا گفته بود که به‌وی هشدار داده شده تا از سخن گفتن در دفاع از حقوق پشتون‌ها دست بکشد.

اما ارتش پاکستان دربارۀ این ادعا تاکنون چیزی نگفته‌است.

عثمان کاکر هفتۀ گذشته در خانۀ خود بیهوش و به شفاخانه انتقال داده شد و روز دوشنبه به عمر ۶۰ سالگی، درگذشت.

هم‌رسانی کنید