Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح جلوگیری از افزایش جمعیت در ایالت اوتار پرادش هند

ایالت اوتار پرادش هند که پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور است، به تازه‌گی قانونی را پیشنهاد کرده‌است که هدف آن منصرف کردن زوج‌ها از داشتن بیش از دو فرزند است.

این دومین ایالت در هند خواهد بود که زیر ادارۀ حزب نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور طرح جلوگیری از افزایش جمعیت در آن عملی خواهد شد.

بر بنیاد معلومات، اگر ایالت اوتار پرادش هند با ۲۴۰ میلیون جمعیت یک کشور می‌بود، جایگاۀ پنجم پرجمعیت‌ترین کشور جهان را از آن خود می‌ساخت.

تراکم جمعیت در این ایالت، بیش از دو برابر میانگین نرخ تراکم ملی در هند است.

بر بنیاد پیشنهادهای دولت ایالتی اوتار پرادش که روز شنبه اعلام شدند، زوج‌هایی که بیش از دو فرزند دارند، مجاز به دریافت مزایای دولتی یا اعانه نخواهند شد و از درخواست برای کسب مشاغل دولتی در این ایالت، محروم خواهند شد.

در این پیشنهادها، آمده‌است که به علت "منابع اقتصادی و زیست محیطی محدود در دسترس قرار دارند، بنا بر این ضروری و مبرم است که تأمین نیازهای اساسی زنده‌گی بشری برای همۀ شهروندان قابل دسترسی باشند".

درآمد سرانه در ایالت اوتار پرادش، کمتر از نصف اوسط درآمد ملی در تمام هند است.

پیش‌نویس این طرح تا کنون از سوی قانوان‌گذاران این ایالت نهایی نشده‌است. شهروندان این کشور می‌توانند تا اخیر ماه جولای سال روان میلادی نظرهای خود را دربارۀ این طرح، بیان کنند.

هند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ از چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی‌بگیرد، سیاست ملی دو کودک ندارد.

ایالت شمال شرقی آسام، که از سوی حزب ملی‌گرای هند و وابسته به نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور اداره می‌شود، ماه گذشته برنامه‌هایی را برای اقدامی مشابه اعلام کرد که خانواده‌های با بیش از دو فرزند را از دریافت مزایای دولتی، محروم می‌شوند.

هیمانتا بیسوا، وزیر ارشد ایالت آسام در این باره گفت که این پیشنهاد تا حدی برای ادارۀ رُشد جمعیت مسلمانان بنگالی زبان این ایالت است که ریشه و اساس خود را از بنگلادش، کشور همسایه هند، می‌دانند.

ایالت اوتار پرادش در شمال هند موقعیت دارد و در کنار سایر مذهب‌ها و گروه‌ها، شماری زیادی از مسلمانان را نیز در خود جا داده‌است.

طرح جلوگیری از افزایش جمعیت و یا محدود سازی تنها دو فرزند برای خانواده‌ها در ایالت اوتار پرادش، شامل مشوق‌هایی برای زوج‌های با دو فرزند را شامل است و آن در صورت است که یکی از زوج‌ها به‌گونۀ داوطلبانه آمادۀ عقیم‌سازی شوند.

این مشوق‌ها در بر گیرندۀ وام‌ها برای ساخت و ساز یا خرید خانه و تخفیف در بل‌ها و مالیات بر دارایی‌ها استند.

طرح جلوگیری از افزایش جمعیت در ایالت اوتار پرادش هند

بر بنیاد معلومات، اگر ایالت اوتار پرادش هند با ۲۴۰ میلیون جمعیت یک کشور می‌بود، جایگاۀ پنجم پرجمعیت‌ترین کشور جهان را از آن خود می‌ساخت.

تصویر بندانگشتی

ایالت اوتار پرادش هند که پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور است، به تازه‌گی قانونی را پیشنهاد کرده‌است که هدف آن منصرف کردن زوج‌ها از داشتن بیش از دو فرزند است.

این دومین ایالت در هند خواهد بود که زیر ادارۀ حزب نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور طرح جلوگیری از افزایش جمعیت در آن عملی خواهد شد.

بر بنیاد معلومات، اگر ایالت اوتار پرادش هند با ۲۴۰ میلیون جمعیت یک کشور می‌بود، جایگاۀ پنجم پرجمعیت‌ترین کشور جهان را از آن خود می‌ساخت.

تراکم جمعیت در این ایالت، بیش از دو برابر میانگین نرخ تراکم ملی در هند است.

بر بنیاد پیشنهادهای دولت ایالتی اوتار پرادش که روز شنبه اعلام شدند، زوج‌هایی که بیش از دو فرزند دارند، مجاز به دریافت مزایای دولتی یا اعانه نخواهند شد و از درخواست برای کسب مشاغل دولتی در این ایالت، محروم خواهند شد.

در این پیشنهادها، آمده‌است که به علت "منابع اقتصادی و زیست محیطی محدود در دسترس قرار دارند، بنا بر این ضروری و مبرم است که تأمین نیازهای اساسی زنده‌گی بشری برای همۀ شهروندان قابل دسترسی باشند".

درآمد سرانه در ایالت اوتار پرادش، کمتر از نصف اوسط درآمد ملی در تمام هند است.

پیش‌نویس این طرح تا کنون از سوی قانوان‌گذاران این ایالت نهایی نشده‌است. شهروندان این کشور می‌توانند تا اخیر ماه جولای سال روان میلادی نظرهای خود را دربارۀ این طرح، بیان کنند.

هند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ از چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی‌بگیرد، سیاست ملی دو کودک ندارد.

ایالت شمال شرقی آسام، که از سوی حزب ملی‌گرای هند و وابسته به نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور اداره می‌شود، ماه گذشته برنامه‌هایی را برای اقدامی مشابه اعلام کرد که خانواده‌های با بیش از دو فرزند را از دریافت مزایای دولتی، محروم می‌شوند.

هیمانتا بیسوا، وزیر ارشد ایالت آسام در این باره گفت که این پیشنهاد تا حدی برای ادارۀ رُشد جمعیت مسلمانان بنگالی زبان این ایالت است که ریشه و اساس خود را از بنگلادش، کشور همسایه هند، می‌دانند.

ایالت اوتار پرادش در شمال هند موقعیت دارد و در کنار سایر مذهب‌ها و گروه‌ها، شماری زیادی از مسلمانان را نیز در خود جا داده‌است.

طرح جلوگیری از افزایش جمعیت و یا محدود سازی تنها دو فرزند برای خانواده‌ها در ایالت اوتار پرادش، شامل مشوق‌هایی برای زوج‌های با دو فرزند را شامل است و آن در صورت است که یکی از زوج‌ها به‌گونۀ داوطلبانه آمادۀ عقیم‌سازی شوند.

این مشوق‌ها در بر گیرندۀ وام‌ها برای ساخت و ساز یا خرید خانه و تخفیف در بل‌ها و مالیات بر دارایی‌ها استند.

هم‌رسانی کنید