Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار بر موتر حامل انجنیران چینایی در پاکستان؛ ۸ تن جان باختند

در یک انفجار بر یک موتر مسافربری در شمال پاکستان به روز چهارشنبه (۲۳ سرطان)، هشت تن به‌شمول چهار انجینیر چینی، کشته شدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک افسر ارشد نظامی محلی گزارش کرده‌است که "یک انفجار بزرگ بر موتر حامل انجنیران چینایی در منطقۀ کوهستان بالا رخ داده‌است که در نتیجه هشت تن به شمول چهار انجنیر چینی، جان باختند."

گزارش افزوده‌است که این موتر ۳۰ تن از انجنیران چینایی را به محل "بند داسو" در منطقۀ کوهستان بالا، انتقال می‌داد.

در همین حال، شبکۀ خبری جیو نیوز پاکستان گزارش داده‌است که در این انفجار، ده تن کشته شدند و نزدیک به ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

بر بنیاد گزارش جیو نیوز، این موتر مسافربری، کارمندان ساخت و ساز بند داسو را به محل کار شان، انتقال می‌داد.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را، به عهده نگرفته‌است.

انفجار بر موتر حامل انجنیران چینایی در پاکستان؛ ۸ تن جان باختند

شبکۀ خبری جیو نیوز پاکستان گزارش داده‌است که در این انفجار، ده تن کشته شدند و نزدیک به ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در یک انفجار بر یک موتر مسافربری در شمال پاکستان به روز چهارشنبه (۲۳ سرطان)، هشت تن به‌شمول چهار انجینیر چینی، کشته شدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک افسر ارشد نظامی محلی گزارش کرده‌است که "یک انفجار بزرگ بر موتر حامل انجنیران چینایی در منطقۀ کوهستان بالا رخ داده‌است که در نتیجه هشت تن به شمول چهار انجنیر چینی، جان باختند."

گزارش افزوده‌است که این موتر ۳۰ تن از انجنیران چینایی را به محل "بند داسو" در منطقۀ کوهستان بالا، انتقال می‌داد.

در همین حال، شبکۀ خبری جیو نیوز پاکستان گزارش داده‌است که در این انفجار، ده تن کشته شدند و نزدیک به ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

بر بنیاد گزارش جیو نیوز، این موتر مسافربری، کارمندان ساخت و ساز بند داسو را به محل کار شان، انتقال می‌داد.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را، به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید