تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش رهبر مذهبی ایران به اعتراض‌های گسترده در این کشور

رهبرمذهبی ایران اعتراض هزاران تن ازشهروندان این کشور را به علت کم آبی حق آنان می داند.

علی خامنه‌ای می گوید که هرگاه به خواست ها وتوصیه ها برای حل مشکل کم آبی در ولایت خوزستان رسیده گی می شدند حالا مردم به جاده ها نمی ریختند.

درهمین حال ازحدود ده روز به این سو اعتراضات درشهرهای گونه گون ازجمله درشهرهای ولایت خوزستان ادامه دارند ودیشب ازقطع انترنت وبرق نیز دراین شهرها گزارش شد.

ازایران خبرمی رسد که اعتراضات برای نهمین شب در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، شوش و ماهشهر ادامه یافتند اما نیروهای امنیتی به ویژه  سپاه پاسداران تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که دربرخی ازشهرهایی که اعتراضات جریان دارند برق نیز قطع شده درحالی که درجه دماه ازچهل وهشت درجه سانتیگراد نیز گذشته است.

رهبر مذهبی ایران اعتراض را حق مردم می داند.

آقای خامنه‌ای گفت: «یک بار دیگر ملت ایران و مسوولین کشور یادآوری می کند که ما بایستی در همه مسایل بتوانیم روی پای خود ما بایستیم و تکیه به دیگران مشکلاتی به وجود می آورد.»

ازسویی هم علی خامنه‌ای که دومین دوز واکسین کرونای تولید شده ایران را دریافت کرد برخود کفایی این کشور تاکید می ورزد.

او افزود: «اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز، اگر این توصیه ها مورد توجه قرار بگیرد حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم.»

با این حال دراعتراض های کنونی ایران تاکنون ازکشته شدن چهار معترض و یک نیروی امنیتی گزارش شده است.

واکنش رهبر مذهبی ایران به اعتراض‌های گسترده در این کشور

علی خامنه‌ای می‌گوید که هرگاه به خواست‌ها وتوصیه‌ها برای حل مشکل کم آبی در ولایت خوزستان رسیده‌گی می‌شد حالا مردم به جاده‌ها نمی‌ریختند.

تصویر بندانگشتی

رهبرمذهبی ایران اعتراض هزاران تن ازشهروندان این کشور را به علت کم آبی حق آنان می داند.

علی خامنه‌ای می گوید که هرگاه به خواست ها وتوصیه ها برای حل مشکل کم آبی در ولایت خوزستان رسیده گی می شدند حالا مردم به جاده ها نمی ریختند.

درهمین حال ازحدود ده روز به این سو اعتراضات درشهرهای گونه گون ازجمله درشهرهای ولایت خوزستان ادامه دارند ودیشب ازقطع انترنت وبرق نیز دراین شهرها گزارش شد.

ازایران خبرمی رسد که اعتراضات برای نهمین شب در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، شوش و ماهشهر ادامه یافتند اما نیروهای امنیتی به ویژه  سپاه پاسداران تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که دربرخی ازشهرهایی که اعتراضات جریان دارند برق نیز قطع شده درحالی که درجه دماه ازچهل وهشت درجه سانتیگراد نیز گذشته است.

رهبر مذهبی ایران اعتراض را حق مردم می داند.

آقای خامنه‌ای گفت: «یک بار دیگر ملت ایران و مسوولین کشور یادآوری می کند که ما بایستی در همه مسایل بتوانیم روی پای خود ما بایستیم و تکیه به دیگران مشکلاتی به وجود می آورد.»

ازسویی هم علی خامنه‌ای که دومین دوز واکسین کرونای تولید شده ایران را دریافت کرد برخود کفایی این کشور تاکید می ورزد.

او افزود: «اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز، اگر این توصیه ها مورد توجه قرار بگیرد حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم.»

با این حال دراعتراض های کنونی ایران تاکنون ازکشته شدن چهار معترض و یک نیروی امنیتی گزارش شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره