تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض‌ها در تونس؛ نخست وزیر برکنار و پارلمان به‌حالت تعلیق درآمد

به‌دنبال اعتراض‌ها در برابر حزب حاکم در کشور تونس، قیس سعید، رییس‌جمهور این کشور به روز یک‌شنبه (۳ اسد) با صدور اعلامیه‌یی، هشام المشیشی، نخست وزیر را بر کنار و پارلمان را به‌حالت تعلیق درآورد.

قیس سعید گفته‌است که او حکومت تازۀ با نخست وزیر تاره، تشکیل خواهد داد.

هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور در برابر حزب حاکم، دست به‌اعتراض زدند و حکومت را در مهار بحران‌ ویروس کرونا، متهم کردند.

آنان در مقابل پارلمان گرد آمدند و در برابر حزب حاکم اسلام‌گرای النهضه و حکومت المشیشی شعار دادند.

هر چند هفتۀ گذشته نخست وزیر این کشور وزیر صحت را برکنار کرد، اما این تصمیم در کاهش نارضایتی‌های گُسترده موثر نبود.

رییس‌جمهور و رییس پارلمان تونس در انتخابات جداگانه در سال ۲۰۱۹ انتخاب شده بودند.

گزارش‌ها حکایت از به خشونت کشیده شدن این اعتراضات دارد،. به گونه‌یی که از یک سو نیروهای پولیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده و از سوی دیگر، معترضان نیز به‌سوی پولیس، سنگ پرتاب کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، چندین تن از معترضان از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شده‌اند.

این بزرگترین چالش برای تونس پس از اعتراض‌های ۲۰۱۱ "بهار عربی" گفته شده‌است. هرچند این اعتراض‌ها تغییرات سیاسی گستردۀ را در این کشور به‌میان آورد، اما هنوز هم تونس با چالش‌های اقتصادی و سیاسی رو به‌رو است.

اعتراض‌ها در تونس؛ نخست وزیر برکنار و پارلمان به‌حالت تعلیق درآمد

هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور در برابر حزب حاکم دست به‌اعتراض زدند.

Thumbnail

به‌دنبال اعتراض‌ها در برابر حزب حاکم در کشور تونس، قیس سعید، رییس‌جمهور این کشور به روز یک‌شنبه (۳ اسد) با صدور اعلامیه‌یی، هشام المشیشی، نخست وزیر را بر کنار و پارلمان را به‌حالت تعلیق درآورد.

قیس سعید گفته‌است که او حکومت تازۀ با نخست وزیر تاره، تشکیل خواهد داد.

هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور در برابر حزب حاکم، دست به‌اعتراض زدند و حکومت را در مهار بحران‌ ویروس کرونا، متهم کردند.

آنان در مقابل پارلمان گرد آمدند و در برابر حزب حاکم اسلام‌گرای النهضه و حکومت المشیشی شعار دادند.

هر چند هفتۀ گذشته نخست وزیر این کشور وزیر صحت را برکنار کرد، اما این تصمیم در کاهش نارضایتی‌های گُسترده موثر نبود.

رییس‌جمهور و رییس پارلمان تونس در انتخابات جداگانه در سال ۲۰۱۹ انتخاب شده بودند.

گزارش‌ها حکایت از به خشونت کشیده شدن این اعتراضات دارد،. به گونه‌یی که از یک سو نیروهای پولیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده و از سوی دیگر، معترضان نیز به‌سوی پولیس، سنگ پرتاب کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، چندین تن از معترضان از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شده‌اند.

این بزرگترین چالش برای تونس پس از اعتراض‌های ۲۰۱۱ "بهار عربی" گفته شده‌است. هرچند این اعتراض‌ها تغییرات سیاسی گستردۀ را در این کشور به‌میان آورد، اما هنوز هم تونس با چالش‌های اقتصادی و سیاسی رو به‌رو است.

هم‌رسانی کنید