تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سربریده‌شدن یک زن در پاکستان با محکومیت‌های گسترده روبه‌رو شده

سربریدن شدن یک زن در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، با محکومیت‌های گسترده در داخل پاکستان روبه‌رو شده‌است.

شماری از مدافعان حقوق زنان در پاکستان با برگزاری مراسم شمع افروزی، این قتل فجیع را نمایانگر این می‌دانند که پاکستان هنوزهم یکی از بدترین مکان‌ها برای زنان است.

حیدر علی، باشندۀ اسلام‌آباد گفت: «من از این رویداد بسیار زیر تأثیر قرار گرفته‌ام و و نمی‌توانم احساسات خود را توضیح دهم و اطمینان دارم که همه در اینجا مرا تحمل خواهند کرد. این جرم غیرقابل عفو است. صدای مان را بلند می‌کنیم تا عامل این قتل کیفر اعدام دریافت کند.»

نور مقدم امین، زن بیست وهفت ساله و دختر یکی از دیپلومات‌های برجستۀ پاکستانی، چند روز پیش در پایتخت پاکستان سربرده شد.

ماهیت هولناک مرگ مقدم امین باعث افزایش نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر در پاکستان شده‌است.

ازسویی دیگر، سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان که زنان را در این کشور به دلیل نحوه لباس پوشیدن مقصر دانست، با انتقادهای سختی روبه‌رو شده‌است.

فریده فاروق نیازی، باشندۀ اسلام‌آباد بیان داشت: «به زنان کمک کنید. انتخاب درستی انجام دهید، تا شما و آنان در زنده‌‎گی پیشرفت کنند. اینان  زن هستند و همیشه اینگونه هستند - زنان با زنده‌گی و خون خود به پاکستان خدمت می‌کنند و با آنان رفتار خوب باید شود.»

یک افسر پولیس می‌گوید که این زن شب‌هنگام، تنها در جاده در حرکت بود که به‌گونۀ گروهی بر او تجاوز شد، لت وکوب گردید و در نهایت سربریده شد.

درهمین حال ظاهر جعفر، پسر یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ پاکستان به اتهام قتل این زن بازداشت شده‌است.
 

سربریده‌شدن یک زن در پاکستان با محکومیت‌های گسترده روبه‌رو شده

نور مقدم امین، زن بیست وهفت ساله و دختر یکی از دیپلومات‌های برجستۀ پاکستانی، چند روز پیش در پایتخت پاکستان سربرده شد.

تصویر بندانگشتی

سربریدن شدن یک زن در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، با محکومیت‌های گسترده در داخل پاکستان روبه‌رو شده‌است.

شماری از مدافعان حقوق زنان در پاکستان با برگزاری مراسم شمع افروزی، این قتل فجیع را نمایانگر این می‌دانند که پاکستان هنوزهم یکی از بدترین مکان‌ها برای زنان است.

حیدر علی، باشندۀ اسلام‌آباد گفت: «من از این رویداد بسیار زیر تأثیر قرار گرفته‌ام و و نمی‌توانم احساسات خود را توضیح دهم و اطمینان دارم که همه در اینجا مرا تحمل خواهند کرد. این جرم غیرقابل عفو است. صدای مان را بلند می‌کنیم تا عامل این قتل کیفر اعدام دریافت کند.»

نور مقدم امین، زن بیست وهفت ساله و دختر یکی از دیپلومات‌های برجستۀ پاکستانی، چند روز پیش در پایتخت پاکستان سربرده شد.

ماهیت هولناک مرگ مقدم امین باعث افزایش نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر در پاکستان شده‌است.

ازسویی دیگر، سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان که زنان را در این کشور به دلیل نحوه لباس پوشیدن مقصر دانست، با انتقادهای سختی روبه‌رو شده‌است.

فریده فاروق نیازی، باشندۀ اسلام‌آباد بیان داشت: «به زنان کمک کنید. انتخاب درستی انجام دهید، تا شما و آنان در زنده‌‎گی پیشرفت کنند. اینان  زن هستند و همیشه اینگونه هستند - زنان با زنده‌گی و خون خود به پاکستان خدمت می‌کنند و با آنان رفتار خوب باید شود.»

یک افسر پولیس می‌گوید که این زن شب‌هنگام، تنها در جاده در حرکت بود که به‌گونۀ گروهی بر او تجاوز شد، لت وکوب گردید و در نهایت سربریده شد.

درهمین حال ظاهر جعفر، پسر یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ پاکستان به اتهام قتل این زن بازداشت شده‌است.
 

هم‌رسانی کنید