Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رفع تحریم‌های غرب در اولویت کاری رییس‌جمهور تازۀ ایران

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور تازۀ ایران در سخنرانی‌اش امروز اعلام کرد که رفع تحریم‌های غرب در اولویت کاریش قرار خواهد داشت.

او افزود که برنامۀ کوتاه مدت را برای رفع هرچه زودتر مشکلات چون کسر بودجه، مسألۀ ثبات بازار بورس، افزایش بهای کالاها و تورم، مسألۀ ویروس کرونا و مسائل دیگری، روی دست خواهد گرفت.

مراسم تحلیف رییسی امروز در حضور علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی این کشور برگذار شد و قدرت رسماً از حسن روحانی به او سپرده شد.

رییسی در این مراسم می‌گوید: "ما به‌دنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود ولی سفرۀ مردم را به بی‌گانه‌گان، گره نخواهیم زد."

او تأکید کرد که برای رسیده‌گی به مشکلات یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامۀ چهار ساله روی دست دارد.

درهمین حال، علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور "پرمعنا" و نشانۀ "مردم سالاری" دینی بود و توطیه برای تحریم این انتخابات، ناکام شد.

او افزود: "توطئه تحریم انتخابات در محافل دشمنان طراحی شده بود و در داخل بعضی از روی غفلت یا غرض دنبال می‌کردند، اما شرکت مردم در انتخابات شرکت خوبی بود و از مردم تشکر می‌کنیم."

رییس‌جمهور تازۀ ایران از چهره‌های محافظه‌کار و افراد نزدیک به علی خامنه‌یی، شناخته می‌شود.

رفع تحریم‌های غرب در اولویت کاری رییس‌جمهور تازۀ ایران

مراسم انتقال قدرت به ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران امروز برگزار شد.

Thumbnail

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور تازۀ ایران در سخنرانی‌اش امروز اعلام کرد که رفع تحریم‌های غرب در اولویت کاریش قرار خواهد داشت.

او افزود که برنامۀ کوتاه مدت را برای رفع هرچه زودتر مشکلات چون کسر بودجه، مسألۀ ثبات بازار بورس، افزایش بهای کالاها و تورم، مسألۀ ویروس کرونا و مسائل دیگری، روی دست خواهد گرفت.

مراسم تحلیف رییسی امروز در حضور علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی این کشور برگذار شد و قدرت رسماً از حسن روحانی به او سپرده شد.

رییسی در این مراسم می‌گوید: "ما به‌دنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود ولی سفرۀ مردم را به بی‌گانه‌گان، گره نخواهیم زد."

او تأکید کرد که برای رسیده‌گی به مشکلات یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامۀ چهار ساله روی دست دارد.

درهمین حال، علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور "پرمعنا" و نشانۀ "مردم سالاری" دینی بود و توطیه برای تحریم این انتخابات، ناکام شد.

او افزود: "توطئه تحریم انتخابات در محافل دشمنان طراحی شده بود و در داخل بعضی از روی غفلت یا غرض دنبال می‌کردند، اما شرکت مردم در انتخابات شرکت خوبی بود و از مردم تشکر می‌کنیم."

رییس‌جمهور تازۀ ایران از چهره‌های محافظه‌کار و افراد نزدیک به علی خامنه‌یی، شناخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره