Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس ایران به نامزد وزیران کابینه ابراهیم رئیسی رای اعتماد داد

نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به اکثر نامزد وزیران پیشنهادی، به اسثنای یک نامزد وزیر، کابینه دولت ابراهیم رئیسی رای اعتماد داد.

رئیسی که از سوی کشورهای غربی در پیوند به نقض حقوق بشر تحریم می‌باشد، حدود دو هفته پیش کارش را منحیث رییس جمهور جدید ایران آغاز کرد.  

در کابینه جدید ایران، حسین امیر عبدالهیان همچون وزیر خارجه گماشته شده است. عبدالهیان رابطه نزدیک با نیروی سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه دارد.

جواد اوجی، معیین پیشین وزارت نفت ایران، نیز منحیث وزیر نفت از مجلس رای اعتماد گرفت.

از میان نامزدان، تنها نامزد وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

در کابینه دولت آقای رئیسی چندین فرمانده سپاه پاسداران و نیروهای قدس شامل استند و چندین تن از اعضای کابینه جدید در لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا شامل می‌باشند.

دولت آقای رییسی با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ کشورهای غربی روبروست. ایران از ماه اپریل امسال در حال گفتگو با کشورهای قدرت‌مند دنیاست تا موافقت‌نامه برجام را زنده سازد و از میزان تحریم‌ها بکاهد.

ششمین دور این گفتگوها در ماه جون میان مقام‌های ایرانی و مقام‌های غربی برگزار شد، اما هنوزهم اختلاف‌های زیادی برای رسیدن به یک توافق حل ناشده باقی مانده‌اند.

تاهنوز برای دور بعدی گفتگوها زمان مشخصی اعلام نشده است.

ابراهیم رئیسی از این گفتگوها استقبال کرده است، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد که دولت جدید موضع سختگیرانه‌تری در پیوند به برجام روی دست خواهد گرفت.

مجلس ایران به نامزد وزیران کابینه ابراهیم رئیسی رای اعتماد داد

در کابینه دولت آقای رئیسی چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای قدس شامل استند و چندین تن آنان در لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا نیز شامل می‌باشند.

Thumbnail

نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به اکثر نامزد وزیران پیشنهادی، به اسثنای یک نامزد وزیر، کابینه دولت ابراهیم رئیسی رای اعتماد داد.

رئیسی که از سوی کشورهای غربی در پیوند به نقض حقوق بشر تحریم می‌باشد، حدود دو هفته پیش کارش را منحیث رییس جمهور جدید ایران آغاز کرد.  

در کابینه جدید ایران، حسین امیر عبدالهیان همچون وزیر خارجه گماشته شده است. عبدالهیان رابطه نزدیک با نیروی سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه دارد.

جواد اوجی، معیین پیشین وزارت نفت ایران، نیز منحیث وزیر نفت از مجلس رای اعتماد گرفت.

از میان نامزدان، تنها نامزد وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

در کابینه دولت آقای رئیسی چندین فرمانده سپاه پاسداران و نیروهای قدس شامل استند و چندین تن از اعضای کابینه جدید در لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا شامل می‌باشند.

دولت آقای رییسی با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ کشورهای غربی روبروست. ایران از ماه اپریل امسال در حال گفتگو با کشورهای قدرت‌مند دنیاست تا موافقت‌نامه برجام را زنده سازد و از میزان تحریم‌ها بکاهد.

ششمین دور این گفتگوها در ماه جون میان مقام‌های ایرانی و مقام‌های غربی برگزار شد، اما هنوزهم اختلاف‌های زیادی برای رسیدن به یک توافق حل ناشده باقی مانده‌اند.

تاهنوز برای دور بعدی گفتگوها زمان مشخصی اعلام نشده است.

ابراهیم رئیسی از این گفتگوها استقبال کرده است، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد که دولت جدید موضع سختگیرانه‌تری در پیوند به برجام روی دست خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید