تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویدیوی تازه رهبر القاعده همزمان با یادبود از حمله‌ یازده سپتمبر

با وصف شایعات مرگ ایمن الظواهری، رهبر القاعده در اواخر سال گذشته میلادی، به تازه‌گی پيام تصویری منسوب به وی منتشر شده است.

بربنیاد گزارش اسوشیتد پرس، الظواهری در این پيام برعلاوه اشاره به حملات یازده سپتمبر بر امریکا، گفته است که واشنگتن پس از بیست سال جنگ در افغانستان شکست خورده است.

ایمن الظواهری ظاهرا در این پیام از طرفداران خود می‌خواهد تا با حکومت‌های غربی و متحدان آنان در خاورمیانه بجنگند.

در بخشی از این پیام تصویری الظواهری می‌گوید: «شعار این دوره این است که دشمن را تا زمانی که از خونریزی نظامی و اقتصادی خود ناله می کند، خسته کنید».

ایمن الظواهری دراین ویدیو گفته است: «نزده تن از رزمنگان شیر اسلام آمدند و در قلب امریکا خنجر زدند، خنجری که پیش از این امریکا ندیده بود، اما اکنون پس از بیست سال جنگ در افغانستان، به یاری خدا شکست خوردند.»

از سوی هم صدای امریکا به نقل از گروه استخباراتی سایت که سایت‌های گروه‌های جهادی را نظارت می‌کند گزارش داده است که ممکن این پیام تصویری قدیمی باشد.

گروه استخباراتی سایت می‌گوید که ایمن الظواهری در این پیام به گونه‌ی به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان اشاره داشته که دلالت به تازه بودن این ویدیو نمی‌کند، چون توافق خروج قوای امریکا از افغانستان در فبروری ۲۰۲۰ یعنی قبل از نشرشدن خبر درگذشت او صورت گرفته بود.

ویدیوی تازه رهبر القاعده همزمان با یادبود از حمله‌ یازده سپتمبر

ایمن الظواهری ظاهرا در این پیام از طرفداران خود می‌خواهد تا با حکومت‌های غربی و متحدان آنان در خاورمیانه بجنگند.

Thumbnail

با وصف شایعات مرگ ایمن الظواهری، رهبر القاعده در اواخر سال گذشته میلادی، به تازه‌گی پيام تصویری منسوب به وی منتشر شده است.

بربنیاد گزارش اسوشیتد پرس، الظواهری در این پيام برعلاوه اشاره به حملات یازده سپتمبر بر امریکا، گفته است که واشنگتن پس از بیست سال جنگ در افغانستان شکست خورده است.

ایمن الظواهری ظاهرا در این پیام از طرفداران خود می‌خواهد تا با حکومت‌های غربی و متحدان آنان در خاورمیانه بجنگند.

در بخشی از این پیام تصویری الظواهری می‌گوید: «شعار این دوره این است که دشمن را تا زمانی که از خونریزی نظامی و اقتصادی خود ناله می کند، خسته کنید».

ایمن الظواهری دراین ویدیو گفته است: «نزده تن از رزمنگان شیر اسلام آمدند و در قلب امریکا خنجر زدند، خنجری که پیش از این امریکا ندیده بود، اما اکنون پس از بیست سال جنگ در افغانستان، به یاری خدا شکست خوردند.»

از سوی هم صدای امریکا به نقل از گروه استخباراتی سایت که سایت‌های گروه‌های جهادی را نظارت می‌کند گزارش داده است که ممکن این پیام تصویری قدیمی باشد.

گروه استخباراتی سایت می‌گوید که ایمن الظواهری در این پیام به گونه‌ی به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان اشاره داشته که دلالت به تازه بودن این ویدیو نمی‌کند، چون توافق خروج قوای امریکا از افغانستان در فبروری ۲۰۲۰ یعنی قبل از نشرشدن خبر درگذشت او صورت گرفته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره