Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار تلفات انفجار تانکر تیل در سیرالئون به ۱۴۴ نفر رسید

وزارت بهداشت سیرالئون گفته است که شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پایتخت این کشور به ۱۴۴ تن افزایش یافته است.

رویترز به نقل از باشنده‌گان این کشور می‌گوید که تانکر تیل پس از برخورد با موانع جاده‌یی در حومه‌های فری تاون منفجر شد. بیشتر قربانیان این انفجار کسانی بودند که برای جمع آوری تیل گرد آمده بودند.

بربنیاد گفته‌های این وزارت، از میان ۵۷ زخمی این رویداد، ۱۱ تن در حالت وخیم قرارد دارند.

مقام‌های محلی در اوایل شمار جان باخته‌گان را ۹۹ و زخمیان را بیش از ۱۰۰ گزارش داده بود. 

عماره جامبای، معاون وزیر بهداشت گفته است که بیماران و زخمیان این حادثه در کلینیک‌های کشور تحت تداوی قرار دارند.

ایوان آکی ساویر، شهردار بندری در یک بیانیه در صفحه فیسبوک‌اش گفته است که قربانیان این انفجار افرادی بودند که برای جمع آوری تیل ریخته شده از تانکر تیل که انفجار کرده بود، جمع شده بودند.

بریما بوره، رییس اداره مدیریت حوادث طبیعی این کشور می‌گوید: «ما تلفات زیادی داریم، اجساد سوخته اند، این یک حادثه وحشتناک است.»

شمار تلفات انفجار تانکر تیل در سیرالئون به ۱۴۴ نفر رسید

به گفته مقام‌ها، بیشتر قربانیان کسانی که برای گردآوری تیل در محل تجمع کرده بودند.

Thumbnail

وزارت بهداشت سیرالئون گفته است که شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پایتخت این کشور به ۱۴۴ تن افزایش یافته است.

رویترز به نقل از باشنده‌گان این کشور می‌گوید که تانکر تیل پس از برخورد با موانع جاده‌یی در حومه‌های فری تاون منفجر شد. بیشتر قربانیان این انفجار کسانی بودند که برای جمع آوری تیل گرد آمده بودند.

بربنیاد گفته‌های این وزارت، از میان ۵۷ زخمی این رویداد، ۱۱ تن در حالت وخیم قرارد دارند.

مقام‌های محلی در اوایل شمار جان باخته‌گان را ۹۹ و زخمیان را بیش از ۱۰۰ گزارش داده بود. 

عماره جامبای، معاون وزیر بهداشت گفته است که بیماران و زخمیان این حادثه در کلینیک‌های کشور تحت تداوی قرار دارند.

ایوان آکی ساویر، شهردار بندری در یک بیانیه در صفحه فیسبوک‌اش گفته است که قربانیان این انفجار افرادی بودند که برای جمع آوری تیل ریخته شده از تانکر تیل که انفجار کرده بود، جمع شده بودند.

بریما بوره، رییس اداره مدیریت حوادث طبیعی این کشور می‌گوید: «ما تلفات زیادی داریم، اجساد سوخته اند، این یک حادثه وحشتناک است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره