تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی کشورهای جهان از گردش سریع ویروس امیکرون

باوجود وضع محدویت‌های شدید بالای بازدید کننده‌گان خارجی، استرالیا نیز نخستین رویداد مثبت ویروس امیکرون یا نوع جهش یافته‌ی کرونا را روز جمعه ثبت کرد.

استرالیا یکی از کشورهای بود که محدویت‌های جدی را برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود.

پاول کیلی، یک مقام ارشد بهداشت حکومت استرالیا به رسانه گفت: «من باور دارم که در جریان چند ماه، امیکران ویروس جدید جهانی خواهد بود.»

از سویی دیگر، جو بایدن، رییس جمهور امریکا روز گذشته هشدار داد که این ویروس در بخش‌های نیم‌کرۀ شمالی در زمستان پیشرو افزایش خواهد یافت.

وی در حال ابراز نگرانی کرده است که نخستن رویداد این ویروس در امریکا روز پنجشنبه ثبت شد.

در همین حال، اتحادیه اروپا گفته است که ویروس جهش یافته جدید در ماه‌های آینده بیش از نصف مردم در اروپا را مبتلا خواهد کرد.

با پیدایش ویروس امیکرون در کشورهای افریقایی، شماری زیاد از کشورهای جهان قوانین و محدودیت‌های جدید را در مرزها برای جلوگیری ویروس ایجاد کرده اند.

این درحالی‌ست که کشورهای جهان به تازه‌گی اقدامات را روی دست گرفتن تا وضعیت بد اقتصادی که به علت محدودیت‌ها در مرزها برای مهار کردن جهش‌های پیشین ویروس کرونا وضع شده بودند، را بهبود بخشندد.

نگرانی کشورهای جهان از گردش سریع ویروس امیکرون

از سویی دیگر، جو بایدن، رییس جمهور امریکا روز گذشته هشدار داد که این ویروس در بخش‌های نیم‌کرۀ شمالی در زمستان پیشرو افزایش خواهد یافت.

Thumbnail

باوجود وضع محدویت‌های شدید بالای بازدید کننده‌گان خارجی، استرالیا نیز نخستین رویداد مثبت ویروس امیکرون یا نوع جهش یافته‌ی کرونا را روز جمعه ثبت کرد.

استرالیا یکی از کشورهای بود که محدویت‌های جدی را برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود.

پاول کیلی، یک مقام ارشد بهداشت حکومت استرالیا به رسانه گفت: «من باور دارم که در جریان چند ماه، امیکران ویروس جدید جهانی خواهد بود.»

از سویی دیگر، جو بایدن، رییس جمهور امریکا روز گذشته هشدار داد که این ویروس در بخش‌های نیم‌کرۀ شمالی در زمستان پیشرو افزایش خواهد یافت.

وی در حال ابراز نگرانی کرده است که نخستن رویداد این ویروس در امریکا روز پنجشنبه ثبت شد.

در همین حال، اتحادیه اروپا گفته است که ویروس جهش یافته جدید در ماه‌های آینده بیش از نصف مردم در اروپا را مبتلا خواهد کرد.

با پیدایش ویروس امیکرون در کشورهای افریقایی، شماری زیاد از کشورهای جهان قوانین و محدودیت‌های جدید را در مرزها برای جلوگیری ویروس ایجاد کرده اند.

این درحالی‌ست که کشورهای جهان به تازه‌گی اقدامات را روی دست گرفتن تا وضعیت بد اقتصادی که به علت محدودیت‌ها در مرزها برای مهار کردن جهش‌های پیشین ویروس کرونا وضع شده بودند، را بهبود بخشندد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره