Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در یک اردوگاه فلسطینیان در لبنان

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که دست کم ۱۲ تن، جمعه شب در یک انفجار در یک اردوگاه فلسطینیان در لبنان جان‌های شان را از دست داده اند.

گفته شده است که این انفجار مهیب در شهر تایر در یک ذخیرگاه سلاح که مربوط به گروه حماس می‌شود رخ داده است که شماری کشته و یا زخمی شده اند.

درهمین حال یک مقام بلند پایه امنیتی لبنانی به اسوشیتدپرس، تلفاتی ناشی از این رویداد را تایید کرده است اما شمار دقیق آنرا مشخص نکرده است.

باشنده‌گان اردوگاه نیز در تماس تیلفونی به پولیس گفته اند که پس از  این رویداد، امبولانس‌ها به محل رسیدند، اما آنان نمی دانند که نوعیت انفجار چه بوده است.

هرچند گزارشی دقیقی از نوعیت انفجار به دسترس نیست، اما گزارش‌های ابتدایی از قول شماری از باشنده‌گان محل رویداد می‌رسانند که نخست آتش‌سوزی در یک تانکر تیل صورت گرفته است و به مسجدی در نزدیکی آن رسیده است، و در نتیجه بخشی از مهمات که در این مسجد نگهداری می‌شد، انفجار کرده است.

بربنیاد گزارش‌ها، از نیروهای امنیتی لبنان خواسته شده است تا چگونگی رویداد را بررسی و مشخص سازند که آیا این ذخیرگاه سلاح مربوط به گروه حماس بوده است و یاخیر.

درحال حاضر، ده‌ها هزار شهروند فلسطین در بیشتر از ده اردوگاه پناهجویی در سراسر لبنان بود وباش دارند.

انفجار در یک اردوگاه فلسطینیان در لبنان

درحال حاضر، ده‌ها هزار شهروند فلسطین در بیشتر از ده اردوگاه پناهجویی در سراسر لبنان بود وباش دارند.

Thumbnail

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که دست کم ۱۲ تن، جمعه شب در یک انفجار در یک اردوگاه فلسطینیان در لبنان جان‌های شان را از دست داده اند.

گفته شده است که این انفجار مهیب در شهر تایر در یک ذخیرگاه سلاح که مربوط به گروه حماس می‌شود رخ داده است که شماری کشته و یا زخمی شده اند.

درهمین حال یک مقام بلند پایه امنیتی لبنانی به اسوشیتدپرس، تلفاتی ناشی از این رویداد را تایید کرده است اما شمار دقیق آنرا مشخص نکرده است.

باشنده‌گان اردوگاه نیز در تماس تیلفونی به پولیس گفته اند که پس از  این رویداد، امبولانس‌ها به محل رسیدند، اما آنان نمی دانند که نوعیت انفجار چه بوده است.

هرچند گزارشی دقیقی از نوعیت انفجار به دسترس نیست، اما گزارش‌های ابتدایی از قول شماری از باشنده‌گان محل رویداد می‌رسانند که نخست آتش‌سوزی در یک تانکر تیل صورت گرفته است و به مسجدی در نزدیکی آن رسیده است، و در نتیجه بخشی از مهمات که در این مسجد نگهداری می‌شد، انفجار کرده است.

بربنیاد گزارش‌ها، از نیروهای امنیتی لبنان خواسته شده است تا چگونگی رویداد را بررسی و مشخص سازند که آیا این ذخیرگاه سلاح مربوط به گروه حماس بوده است و یاخیر.

درحال حاضر، ده‌ها هزار شهروند فلسطین در بیشتر از ده اردوگاه پناهجویی در سراسر لبنان بود وباش دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره