Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فیلیپین سامانه موشکی از هند دریافت می‌کند

وزیر دفاع فیلیپین گفته است که خرید یک سامانه موشکی ضد کشتی را از هند به مبلغ ۳۷۵ میلیون دالر نهایی کرده است تا نیروی دریایی این کشور را تقویت کند.

بربنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، خریداری این سامانه موشکی بخشی از یک پیمان پنج ساله این کشور با هند برای مدرن سازی تجهیزات نظامی‌اش می‌باشد.

گفته می‌شود که این پیمان در سال ۲۰۱۷ ایجاد و به آن پرداخته شد، اما به علت مواردی از جمله تخصیص بودجه و همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد.

این پیمان که به ارزش بیش از پنج میلیارد دالر می‌باشد، اکنون در مرحله پایانی آن رسیده است. بر اساس این برنامه، کشتی‌های باقی مانده از جنگ دوم جهانی و چرخبال‌های که از سوی امریکا در جنگ ویتنام استفاده می‌شد، جای شان را به تجهیزات مدرن و جدید می‌دهند. 

دلفین لورنزانا، وزیر دفاع فیلیپین روز جمعه در صفحه فیسبوک‌اش گفته است که براساس پیمانی که با دولت هند گفت‌و‌گو شده، این کشور تجهیزات سنگین نظامی و و پشتیبانی لوژستیکی را نیز به فلیپین ارایه خواهد داد.

از سویی هم، هدف این سیستم ضد کشتی جدید جلوگیری از تجاوز کشتی‌های خارجی به منطقه تجاری و انحصاری در ۲۰۰مایلی دریای این کشور می‌باشد.

فیلیپین سامانه موشکی از هند دریافت می‌کند

بربنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، خریداری این سامانه موشکی بخشی از یک پیمان پنج ساله این کشور با هند برای مدرن سازی تجهیزات نظامی‌اش می‌باشد.

Thumbnail

وزیر دفاع فیلیپین گفته است که خرید یک سامانه موشکی ضد کشتی را از هند به مبلغ ۳۷۵ میلیون دالر نهایی کرده است تا نیروی دریایی این کشور را تقویت کند.

بربنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، خریداری این سامانه موشکی بخشی از یک پیمان پنج ساله این کشور با هند برای مدرن سازی تجهیزات نظامی‌اش می‌باشد.

گفته می‌شود که این پیمان در سال ۲۰۱۷ ایجاد و به آن پرداخته شد، اما به علت مواردی از جمله تخصیص بودجه و همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد.

این پیمان که به ارزش بیش از پنج میلیارد دالر می‌باشد، اکنون در مرحله پایانی آن رسیده است. بر اساس این برنامه، کشتی‌های باقی مانده از جنگ دوم جهانی و چرخبال‌های که از سوی امریکا در جنگ ویتنام استفاده می‌شد، جای شان را به تجهیزات مدرن و جدید می‌دهند. 

دلفین لورنزانا، وزیر دفاع فیلیپین روز جمعه در صفحه فیسبوک‌اش گفته است که براساس پیمانی که با دولت هند گفت‌و‌گو شده، این کشور تجهیزات سنگین نظامی و و پشتیبانی لوژستیکی را نیز به فلیپین ارایه خواهد داد.

از سویی هم، هدف این سیستم ضد کشتی جدید جلوگیری از تجاوز کشتی‌های خارجی به منطقه تجاری و انحصاری در ۲۰۰مایلی دریای این کشور می‌باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره