Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در ناآرامی‌های اخیر در کازاخستان ۲۲۵ تن کشته شدند

خبرگزاری رویترز به نقل از  مقام‌‌های کازاخستانی گزارش کرده است که در اعتراضات یک هفته‌یی در این کشور دست‌کم ۲۲۵ تن به شمول ۱۹ تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.

سریک شلابایوف، رییس تحقیقات جرایم کازاخستان گفته است که اجساد کشته شده‌گان به سردخانه‌های سراسر کشور انتقال داده شده است.

آقای شلابایوف جزییات دقیقی از ارقام این اجساد ارایه نکرد و گفت که ممکن در آینده جزییات در این مورد به نشر برسد.

سریک شلابایوف افزود که بیش از ۵۰ هزار تن در اعتراضات اشتراک کرده بودند که زیادترین آن به تاریخ پنج جنوری بود؛ زمانی که معترضان به ساختمان‌های دولتی، موترها، بانک‌ها و مغازه‌ها در چندین شهر بزرگ یورش بردند و آن‌ها را به آتش کشیدند.

از سویی هم، اعتراضات به تاریخ دوم جنوری ۲۰۲۲ در غرب کازاخستان ظاهراً به خاطر بلند رفتن بهای نفت آغاز شد، اما به سرعت در سراسر آن کشور گسترش یافت؛ اقدامی که به صورت کل،‌ به مثابه نارضایتی مردم از حکومت آن کشور تلقی شده است.

اما قاسم جومارت توکایف، رییس جمهور کازاخستان ادعا کرده است که «راهزن‌ها و تروریست ها» مقصر بی‌ثباتی در آن کشور استند و آنان «به حمایت خارجی» دست به ناآرامی زدند،‌ اما در مورد ادعای خود تا حال هیچ شواهدی ارایه نکرده است.

در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز مردم در برابر حکومت کازاخستان، صدها تن زخم برداشتند و نیروهای امنیتی آن کشور نزدیک به ۱۲ هزار معترض را بازداشت کردند.

این درحالیست که پس از گسترش اعتراضات، حکومت کازاخستان حالت اضطراری سراسری را اعلام کرد و سپس از سازمان «پیمان امنیت جمعی» که رهبری آن را روسیه بر عهده دارد، خواهان اعزام قوای «حافظ صلح» شد تا ثبات در آن کشور تامین شود؛ تقاضایی که به آن پاسخ مثبت داده شد.

در ناآرامی‌های اخیر در کازاخستان ۲۲۵ تن کشته شدند

مقامات دولتی کازاخستان روز گذشته اعلام کردند که در ناآرامی‌های یک هفته‌یی در این کشور دست‌کم ۲۲۵ تن کشته شدند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز به نقل از  مقام‌‌های کازاخستانی گزارش کرده است که در اعتراضات یک هفته‌یی در این کشور دست‌کم ۲۲۵ تن به شمول ۱۹ تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.

سریک شلابایوف، رییس تحقیقات جرایم کازاخستان گفته است که اجساد کشته شده‌گان به سردخانه‌های سراسر کشور انتقال داده شده است.

آقای شلابایوف جزییات دقیقی از ارقام این اجساد ارایه نکرد و گفت که ممکن در آینده جزییات در این مورد به نشر برسد.

سریک شلابایوف افزود که بیش از ۵۰ هزار تن در اعتراضات اشتراک کرده بودند که زیادترین آن به تاریخ پنج جنوری بود؛ زمانی که معترضان به ساختمان‌های دولتی، موترها، بانک‌ها و مغازه‌ها در چندین شهر بزرگ یورش بردند و آن‌ها را به آتش کشیدند.

از سویی هم، اعتراضات به تاریخ دوم جنوری ۲۰۲۲ در غرب کازاخستان ظاهراً به خاطر بلند رفتن بهای نفت آغاز شد، اما به سرعت در سراسر آن کشور گسترش یافت؛ اقدامی که به صورت کل،‌ به مثابه نارضایتی مردم از حکومت آن کشور تلقی شده است.

اما قاسم جومارت توکایف، رییس جمهور کازاخستان ادعا کرده است که «راهزن‌ها و تروریست ها» مقصر بی‌ثباتی در آن کشور استند و آنان «به حمایت خارجی» دست به ناآرامی زدند،‌ اما در مورد ادعای خود تا حال هیچ شواهدی ارایه نکرده است.

در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز مردم در برابر حکومت کازاخستان، صدها تن زخم برداشتند و نیروهای امنیتی آن کشور نزدیک به ۱۲ هزار معترض را بازداشت کردند.

این درحالیست که پس از گسترش اعتراضات، حکومت کازاخستان حالت اضطراری سراسری را اعلام کرد و سپس از سازمان «پیمان امنیت جمعی» که رهبری آن را روسیه بر عهده دارد، خواهان اعزام قوای «حافظ صلح» شد تا ثبات در آن کشور تامین شود؛ تقاضایی که به آن پاسخ مثبت داده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره