Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش پولیس کانادا برای عادی سازی وضعیت در پایتخت این کشور

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که پولیس کانادا برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی در پایتخت این کشور دست به کار شده است.

وضعیت در پایتخت این کشور پس از آن چالش‌زا شد که راننده‌گان موترهای باربری در واکنش به سیاست‌های دولت کانادا در ارتباط با همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های کرونایی سه هفته پیش دست به اعتراض زدند.

بربنیاد این گزارش، تلاش‌ها برای پاکسازی شهر از روز جمعه آغاز شد و تا شب‌هنگام ادامه داشت.

از سویی هم، چهار تن از سازمان دهنده‌گان اصلی این اعتراضات و بیش از ۱۰۰ از معترضان از سوی پولیس بازداشت شده‌اند.

در گزارش رویترز آمده است که روز جمعه لحظات پر چالشی بود. برخی از معترضان از موترهای شان بیرون کشیده شدند و برخی دیگر که در برابر پیشروی پولیس مقاومت کردند، به روی زمین پرتاب شدند و دستان شان از پشت بسته شدند.

پولیس این کشور گفت که معترضان «رفتار تهاجمی» از خود نشان دادند.

معترضان ابتدا خواستار پایان دادن به دستورات فرامرزی واکسن کووید-۱۹ برای راننده‌گان موترهای باربری بودند، اما به تدریج اعتراضات شان به تظاهرات ضد دولتی و ضد نخست وزیر این کشور آقای جاستین ترودو مبدل شد.

گورد باشنده مانیتوبا، و یکی از راننده‌گان موتر باربری گفت به دلیل دستورات فرامرزی واکسن، دیگر نمی‌تواند کار کند. او گفت: «خواسته‌های ما مسخره کننده نیستند. ما می‌خواهیم دستورات و قرنطینه‌ها لغو شود.»

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز دوشنبه گذشته از صلاحیت‌های اضطراری استفاده کرد تا به دولت خود صلاحیت‌ بیشتری برای توقف اعتراضات بدهد.

تلاش پولیس کانادا برای عادی سازی وضعیت در پایتخت این کشور

از سویی هم، چهار تن از سازمان دهنده‌گان اصلی این اعتراضات و بیش از ۱۰۰ از معترضان از سوی پولیس بازداشت شده‌اند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که پولیس کانادا برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی در پایتخت این کشور دست به کار شده است.

وضعیت در پایتخت این کشور پس از آن چالش‌زا شد که راننده‌گان موترهای باربری در واکنش به سیاست‌های دولت کانادا در ارتباط با همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های کرونایی سه هفته پیش دست به اعتراض زدند.

بربنیاد این گزارش، تلاش‌ها برای پاکسازی شهر از روز جمعه آغاز شد و تا شب‌هنگام ادامه داشت.

از سویی هم، چهار تن از سازمان دهنده‌گان اصلی این اعتراضات و بیش از ۱۰۰ از معترضان از سوی پولیس بازداشت شده‌اند.

در گزارش رویترز آمده است که روز جمعه لحظات پر چالشی بود. برخی از معترضان از موترهای شان بیرون کشیده شدند و برخی دیگر که در برابر پیشروی پولیس مقاومت کردند، به روی زمین پرتاب شدند و دستان شان از پشت بسته شدند.

پولیس این کشور گفت که معترضان «رفتار تهاجمی» از خود نشان دادند.

معترضان ابتدا خواستار پایان دادن به دستورات فرامرزی واکسن کووید-۱۹ برای راننده‌گان موترهای باربری بودند، اما به تدریج اعتراضات شان به تظاهرات ضد دولتی و ضد نخست وزیر این کشور آقای جاستین ترودو مبدل شد.

گورد باشنده مانیتوبا، و یکی از راننده‌گان موتر باربری گفت به دلیل دستورات فرامرزی واکسن، دیگر نمی‌تواند کار کند. او گفت: «خواسته‌های ما مسخره کننده نیستند. ما می‌خواهیم دستورات و قرنطینه‌ها لغو شود.»

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز دوشنبه گذشته از صلاحیت‌های اضطراری استفاده کرد تا به دولت خود صلاحیت‌ بیشتری برای توقف اعتراضات بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره