Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبر گروه لشکر طیبه به ۳۱ سال زندان محکوم شد

یک دادگاه پاکستانی روز جمعه حافظ سعید، رهبر گروه لشکر طیبه را به اتهام تامین مالی دو پرونده تروریستی، به ۳۱ سال زندان محکوم کرده است.

در حکم دادگاه که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، آمده است که حکم این دادگاه و دادگاه‌های قبلی که بر رهبر گروه لشکر طیبه انجام شده، به گونه یکجایی اجرایی خواهد شد.

حافظ محمد سعید که در سال ۲۰۲۰ از سوی محکمه مجرم شناخته شده بود، در حال حاضر در زندان است.

رهبر گروه لشکر طیبه تاکنون چندین بار زندانی شده است. او متهم به دست داشتن در حمله شهر ممبی در سال ۲۰۰۸ است که در آن ۱۶۰ تن به شمول چند شهروند امریکا کشته شده اند.

رهبر گروه لشکر طیبه به ۳۱ سال زندان محکوم شد

رهبر گروه لشکر طیبه تاکنون چندین بار زندانی شده است. او متهم به دست داشتن در حمله شهر ممبی در سال ۲۰۰۸ است که در آن ۱۶۰ تن به شمول چند شهروند امریکا کشته شده اند.

Thumbnail

یک دادگاه پاکستانی روز جمعه حافظ سعید، رهبر گروه لشکر طیبه را به اتهام تامین مالی دو پرونده تروریستی، به ۳۱ سال زندان محکوم کرده است.

در حکم دادگاه که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، آمده است که حکم این دادگاه و دادگاه‌های قبلی که بر رهبر گروه لشکر طیبه انجام شده، به گونه یکجایی اجرایی خواهد شد.

حافظ محمد سعید که در سال ۲۰۲۰ از سوی محکمه مجرم شناخته شده بود، در حال حاضر در زندان است.

رهبر گروه لشکر طیبه تاکنون چندین بار زندانی شده است. او متهم به دست داشتن در حمله شهر ممبی در سال ۲۰۰۸ است که در آن ۱۶۰ تن به شمول چند شهروند امریکا کشته شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره