Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله انتحاری در کراچی از سوی یک آموزگار زن انجام شد

مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته اند، انتحارکننده زن که روز گذشته سه شهروند چین را در شهر کراچی پاکستان کشت، یک آموزگار بود که چند ماه قبل شامل مدرک کارشناسی ارشد شده بود.

دست‌کم چهار تن به شمول سه شهروند چین و یک پاکستانی در حمله انتحاری روز گذشته در نزدیکی انستیتوت "کنفوسیوس" که یک مرکز فرهنگی و زبانی چینی در دانشگاه کراچی است، از سوی یک حمله کننده زن کشته شده اند.

این زن سی ساله خوداش را دز نزدیکی موتر حامل این چهار تن منفجر ساخت.

ارتش آزادی خواه بلوچ مستقر در بلوچستان پاکستان مسوولیت این حمله به عهده گرفته است. این گروه جدایی طلب همچنان اعلام کرده است که این زن به گونه داوطلبانه این حمله را انجام داده است.

این گروه پس از حمله، یک بار دیگر به چین هشدار داده است پروژه‌هایش در پاکستان متوقف کند، درغیرآن، این گونه حمله‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

این اولین حمله در سال روان میلادی در برابر شهروندان چین در پاکستان است.

انجام حمله‌های انتحاری در پاکستان تازه‌گی ندارد، اما این اولین حمله انتحاری است که از سوی یک زن انجام شده است.

از سوی دیگر وزارت خارجه چین انجام این حمله را به شدت نکوهش کرده و از پاکستان خواسته است تا جلو این گونه حمله‌ها را بگیرد.

حمله انتحاری در کراچی از سوی یک آموزگار زن انجام شد

از سوی دیگر وزارت خارجه چین انجام این حمله را به شدت نکوهش کرده و از پاکستان خواسته است تا جلو این گونه حمله‌ها را بگیرد.

Thumbnail

مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته اند، انتحارکننده زن که روز گذشته سه شهروند چین را در شهر کراچی پاکستان کشت، یک آموزگار بود که چند ماه قبل شامل مدرک کارشناسی ارشد شده بود.

دست‌کم چهار تن به شمول سه شهروند چین و یک پاکستانی در حمله انتحاری روز گذشته در نزدیکی انستیتوت "کنفوسیوس" که یک مرکز فرهنگی و زبانی چینی در دانشگاه کراچی است، از سوی یک حمله کننده زن کشته شده اند.

این زن سی ساله خوداش را دز نزدیکی موتر حامل این چهار تن منفجر ساخت.

ارتش آزادی خواه بلوچ مستقر در بلوچستان پاکستان مسوولیت این حمله به عهده گرفته است. این گروه جدایی طلب همچنان اعلام کرده است که این زن به گونه داوطلبانه این حمله را انجام داده است.

این گروه پس از حمله، یک بار دیگر به چین هشدار داده است پروژه‌هایش در پاکستان متوقف کند، درغیرآن، این گونه حمله‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

این اولین حمله در سال روان میلادی در برابر شهروندان چین در پاکستان است.

انجام حمله‌های انتحاری در پاکستان تازه‌گی ندارد، اما این اولین حمله انتحاری است که از سوی یک زن انجام شده است.

از سوی دیگر وزارت خارجه چین انجام این حمله را به شدت نکوهش کرده و از پاکستان خواسته است تا جلو این گونه حمله‌ها را بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره